แอพแรกที่คุณเลือก

1 ธันวาคม วัยโจ๋รณรงค์ต้านภัยเอดส์


1 ธันวาคมวัยโจ๋รณรงค์ต้านภัยเอดส์          เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (กทม.) นายวัลลภ สุวรรณดี รองผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมรณรงค์รวมใจต่อต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันที่ 1 ธันวาคม ประจำปี 2549 ซึ่งใช้คำขวัญเดิมต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 คือ "Stop AIDS.Keep the Promise : เอดส์หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา

          นายวัลลภแถลงว่า สถานการณ์โรคเอดส์ในกรุงเทพฯตั้งแต่ พ.ศ.2547-ตุลาคม 2549 พบผู้ป่วยโรคเอดส์สะสมจำนวน 34,180 คน เสียชีวิตแล้ว 8,319 คน มีผู้ติดเชื้ออีก 84,550 ราย ขณะที่สถิติทั่วประเทศ มีผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งสิ้น 304,265 คน เสียชีวิตแล้ว 84,807 คน และมีผู้ติดเชื้ออีก 508,323 คน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ปีนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม 2549 มีจำนวน 3,305 คน และเสียชีวิตแล้ว 384 คน

           ซึ่งสูงกว่าปีที่แล้วที่มีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 3,048 คน และมียอดผู้เสียชีวิตเพียง 340 คน ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในอัตราส่วน 2.9:1 กลุ่มเสี่ยงมากที่สุดคือ กลุ่มที่อยู่ในวัยแรงงาน มีอายุระหว่าง 25-39 ปี พบมากถึงร้อยละ 62.58 โดยพบในอาชีพรับจ้างมากที่สุด ร้อยละ 40.72 รองลงมาคือ ผู้ว่างงาน ร้อยละ 12.43 โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเอดส์มาจากการมีเพศสัมพันธ์มากที่สุดคือร้อยละ 79.63

          นายวัลลภแถลงว่า กลุ่มอายุที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดคือ อายุระหว่าง 30-34 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.55 ขณะที่สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 0-4 ปี ป่วยเป็นโรคเอดส์ 1,046 คน เสียชีวิตแล้ว 276 คน คิดเป็นร้อยละ 3.32 ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด จากการเฝ้าระวังพฤติกรรมทางเพศเพื่อป้องกันโรคเอดส์ พบว่ากลุ่มเยาวชน และกลุ่มรักร่วมเพศ เป็นกลุ่มเสี่ยงที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีพฤติกรรมใช้ถุงยางเพียงร้อยละ 40 เท่านั้น 

          จึงเป็นกลุ่มที่ กทม. ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเอดส์ ปัญหาสำคัญที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคเอดส์เพิ่มมากขึ้น คือการขาดการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักป้องกันโรคโดยใช้ถุงยางอนามัยอย่างต่อเนื่องจึงจะได้ผล

          นายวัลลภแถลงว่า ในวันเอดส์โลกในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ กทม. จัดกิจกรรมรณรงค์เดินขบวนต่อต้านโรคเอดส์ เวลา 15.00 น. เริ่มตั้งขบวนที่บริเวณสยามสแควร์ จากลานน้ำพุเซ็นเตอร์พ้อยท์ไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สี่แยกปทุมวันผ่านหน้ามาบุญครองก่อนกลับมายังจุดเริ่มต้นโดยมีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าฯกทม. เป็นประธานร่วมเดินรณรงค์ด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมในศูนย์บริการสาธารณสุขและหน่วยงานในสังกัด กทม. จัดสัปดาห์รณรงค์ภัยเอดส์ และการประชาสัมพันธ์ตระหนักถึงเรื่องโรคเอดส์

          นายมาโนชญ์ ลีโทชวลิต รองปลัด กทม. กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังโรคพบว่าเดิมกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคเอดส์เป็นกลุ่มรักร่วมเพศ กลุ่มผู้เสพเฮโรอีนฉีดเข้าเส้น และมีเพศสัมพันธ์กับหญิงบริการ แต่ปัจจุบันพบว่ากลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไป พบได้ทั้งในกลุ่มนักธุรกิจ และข้าราชการ จึงถือว่าโรคเอดส์เป็นภัยใกล้ตัวมากยิ่งขึ้น แม้อัตราการติดเชื้อโรคเอดส์รายใหม่มีแนวโน้มลดลงแต่ผลกระทบจากโรคเอดส์ยังคงมีอยู่

           เช่น ปัญหาการดูแลรักษาความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์และบุคลากรผู้ให้บริการ กทม.จึงได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนต่างๆ ในการรณรงค์และปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตนเองจากโรคเอดส์


ข้อมูลจาก

ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

1 ธันวาคม วัยโจ๋รณรงค์ต้านภัยเอดส์ โพสต์เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2549 เวลา 00:00:00 4,151 อ่าน แสดงความคิดเห็น