แอพแรกที่คุณเลือก

ระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละ


          ผ่านเลยมาไม่นานสำหรับวันเด็กแห่งชาติวันที่มีความสำคัญของเยาวชนอีกวันหนึ่งในเดือนแรกของปียังมีวันที่มีความหมายต่อการแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันนี้ของทุกปีถือเป็น วันครู และ ครู คำเรียกสั้น ๆ คำนี้มีคุณค่าความหมายยิ่งทั้งการเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา อีกทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ
 
          หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เพียงแค่การหล่อหลอมคนคนหนึ่งให้มีความรู้ หากแต่ยังเสียสละอบรมสั่งสอนความประพฤติ ศีลธรรมจรรยาให้แก่เด็กและเยาวชนกำลังสำคัญของชาติได้พบกับแสงสว่างทางปัญญา ใช้วิชาความรู้เป็นแนวทางประกอบอาชีพของตนเอง ช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาให้ติดตามกันเป็นระยะ ซึ่งก่อนถึงวันนี้ ครูผู้กล้าหาญ จูหลิง ปงกันมูล ได้จากไปสร้างความเศร้าสูญเสีย แต่คุณงามความดีของครูผู้เสียสละ ทุ่มเทยังคงเป็นที่จดจำตลอดไป
 
          จากบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้เป็นครูอย่างแท้จริง ทุกปีในวันนี้จึงกำหนดให้มีวันครูเกิดขึ้นซึ่งจากปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถือวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2488 เป็นวันครูต่อเนื่องมาจวบปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เป็นศิษย์ได้ระลึกตระหนักถึงพระคุณครู ผู้มีแต่ความหวังดีเสมือนพ่อ แม่คนที่สอง
 
          ครูที่มักมีคำเปรียบดั่งเรือจ้าง วันนี้เป็นอีกวันที่จะสร้างความภาคภูมิใจเป็นกำลังใจและแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงมีข่าวบทบาทของครูต่างไปจากวันวาน แต่ก็อาจเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังคงมีครูที่มุ่งมั่นทุ่มเท อุทิศตนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อยู่ไม่น้อย 
 
          ครูเป็นผู้อบรมให้ความรู้วิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นักวิชาการทางการศึกษาเริ่มขึ้นพร้อมทวนภาพครูวันวานว่า ภาพที่หลายคนคงจดจำได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความห่วงใย ความเมตตาที่ครูมีให้ บางคนอาจถูกครูดุ ครูทำโทษซึ่งทั้งหมดเป็นไปด้วยความปรารถนาดี หวังให้ศิษย์เติบโตเป็นคนดี มีวิชาความรู้ ครูจึงเป็นเสมือนพ่อและแม่ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงยังคงระลึกนึกถึงพระคุณครู
 
         

ระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละ โพสต์เมื่อ 16 มกราคม 2550 เวลา 00:00:00 27,383 อ่าน แสดงความคิดเห็น