HILIGHT NEWS

ระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละระลึกพระคุณครู เรือจ้างผู้เสียสละ


          ผ่านเลยมาไม่นานสำหรับวันเด็กแห่งชาติวันที่มีความสำคัญของเยาวชนอีกวันหนึ่งในเดือนแรกของปียังมีวันที่มีความหมายต่อการแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันนี้ของทุกปีถือเป็น วันครู และ ครู คำเรียกสั้น ๆ คำนี้มีคุณค่าความหมายยิ่งทั้งการเป็นผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา อีกทั้งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อ นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและประเทศชาติ
 
          หน้าที่ของครูจึงไม่ใช่เพียงแค่การหล่อหลอมคนคนหนึ่งให้มีความรู้ หากแต่ยังเสียสละอบรมสั่งสอนความประพฤติ ศีลธรรมจรรยาให้แก่เด็กและเยาวชนกำลังสำคัญของชาติได้พบกับแสงสว่างทางปัญญา ใช้วิชาความรู้เป็นแนวทางประกอบอาชีพของตนเอง ช่วงที่ผ่านมาแม้จะมีความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษาให้ติดตามกันเป็นระยะ ซึ่งก่อนถึงวันนี้ ครูผู้กล้าหาญ จูหลิง ปงกันมูล ได้จากไปสร้างความเศร้าสูญเสีย แต่คุณงามความดีของครูผู้เสียสละ ทุ่มเทยังคงเป็นที่จดจำตลอดไป
 
          จากบทบาทหน้าที่สำคัญของผู้เป็นครูอย่างแท้จริง ทุกปีในวันนี้จึงกำหนดให้มีวันครูเกิดขึ้นซึ่งจากปี พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ถือวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา 16 มกราคม 2488 เป็นวันครูต่อเนื่องมาจวบปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เป็นศิษย์ได้ระลึกตระหนักถึงพระคุณครู ผู้มีแต่ความหวังดีเสมือนพ่อ แม่คนที่สอง
 
          ครูที่มักมีคำเปรียบดั่งเรือจ้าง วันนี้เป็นอีกวันที่จะสร้างความภาคภูมิใจเป็นกำลังใจและแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงมีข่าวบทบาทของครูต่างไปจากวันวาน แต่ก็อาจเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งซึ่งปัจจุบันยังคงมีครูที่มุ่งมั่นทุ่มเท อุทิศตนถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อยู่ไม่น้อย 
 
          ครูเป็นผู้อบรมให้ความรู้วิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ นักวิชาการทางการศึกษาเริ่มขึ้นพร้อมทวนภาพครูวันวานว่า ภาพที่หลายคนคงจดจำได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะความห่วงใย ความเมตตาที่ครูมีให้ บางคนอาจถูกครูดุ ครูทำโทษซึ่งทั้งหมดเป็นไปด้วยความปรารถนาดี หวังให้ศิษย์เติบโตเป็นคนดี มีวิชาความรู้ ครูจึงเป็นเสมือนพ่อและแม่ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จึงยังคงระลึกนึกถึงพระคุณครู
 
          “สมัยโบราณครูต้องเป็นครูเหนือครูเป็นแบบอย่างที่ลูกศิษย์นำไปเจริญรอยตาม เมื่อก่อนจะเป็นภาพอย่างนี้ทุกคนจึงมีภาพครูอยู่ในใจซึ่งพอถึงวันครู เกษียณอายุราชการเหล่าศิษย์ก็จะรวมกลุ่มแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงครู ส่วนสิ่งที่ครูปรารถนานั้นเชื่อว่าคงไม่มีสิ่งใดนอกเหนือจากให้ศิษย์มีความรู้มีคุณธรรม”
 
          จากจุดเริ่มการศึกษาที่เกิดการเรียนการสอนในวัดมีพระเป็นครูผู้สอน พอเมื่อระบบการศึกษาเติบโตขึ้นจากการศึกษาในวัดก้าวมาสู่การศึกษาในรั้วโรงเรียน ครูที่ทำหน้าที่จึงควรปฏิบัติหน้าที่ให้ครบพร้อมและไม่ว่ายุคสมัยใดหวังอยากเห็นครูมองเด็กเป็นลูกศิษย์ ซึ่งในคำนี้มีความหมายลึกซึ้งแสดงถึงความห่วงใยและความผูกพัน ขณะเดียวกันครูก็ต้องนับถือครูและผู้เป็นศิษย์ก็ต้องมีสัมมาคารวะต่อครูเช่นกัน
 
          อีกเสียงหนึ่งจากครูดีเด่นปีล่าสุด รัชดาภรณ์ ศรีพฤกษ ชาติ อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป กรุงเทพฯ กล่าวว่า ครูเป็นผู้ที่มีภาระสำคัญถ่ายทอดวิชาความรู้เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ซึ่งการเป็นต้นแบบเป็นสิ่ง   สำคัญ การรับราชการครูของตนจึงตั้งมั่นที่จะเป็นแบบอย่างนำ สิ่งที่ดีที่ได้รับการปลูกฝังมา ถ่ายทอด ซึ่งต้นแบบมาจากพ่อ และแม่ซึ่งดำรงวิชาชีพครูเช่นเดียวกัน
 
          บทบาทของครูเวลานี้อาจมีภาพเปลี่ยนไป แต่ครูก็ต้องตระหนักในภาระหน้าที่ของครู อบรมสั่งสอนให้เด็กได้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลัง ขณะเดียวกันต้องไม่มองข้ามคุณธรรม จริยธรรมซึ่งปัจจุบันเริ่มห่างหาย อย่างที่กล่าวมาการเป็นต้นแบบนั้นมีความหมาย หากครูดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อใช้ชีวิตแบบพอเพียงเด็กก็จะซึมซับนำสิ่งเหล่านี้เป็นแบบอย่าง 
 
          “ในการเรียน นอกจากวิชาจะสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กรุ่นใหม่ได้ทบทวน โดยเฉพาะวัยรุ่น วัยที่ต้องการกำลังใจความเข้าใจ อย่างเรื่องใกล้ตัวการแสดงความเคารพ คำขอโทษ ขอบคุณ ครูจะแสดงให้เห็นซึ่งครูเองเรียนจบจากที่นี่ มีครูหลายท่านที่เคยสอนกันมาพบกันครูยังคงยกมือไหว้แสดงความเคารพเหมือนเป็นนักเรียนคนหนึ่ง”
 
          ท่ามกลางสังคมที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เรือจ้างเหล่านี้ต่างเป็นผู้เสียสละทุ่ม เทแรงกาย แรงใจประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอนปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม วันครูที่เวียนมาถึงนับเป็นโอกาสดีที่ จะแสดงความเคารพ รำลึก พระคุณครู ผู้จุดแสงเทียน แห่งปัญญาให้สว่าง นำพาสังคม ประเทศชาติก้าวไปสู่ความรุ่งเรือง
 

ข้อมูลจาก

เรื่องอื่นๆ
  1. ชง ครม. เลิกอัยการศึกวันนี้ 41 จังหวัด กทม.-ปริมณฑลเฮ
  2. ระเบิดไม่กลัวแล้ว ขยะท่วมร้ายกว่า!
  3. "หยาด" ควง "โอ๊ค" ออกงานครั้งแรก สยบข่าวลือรักร้าว!!!
  4. "น้ำ" ดาราขาใหญ่ แผงฤทธิ์ ! ว๊ากใส่รุ่นพี่กลางงานเลี้ยงรุ่น
  5. “หวัดนก” คืนชีพอีกรอบ โผล่ฟาร์มเป็ดสองแคว
  6. เวลาอกหัก อย่าทำแบบนี้เลย
  7. "เจี๊ยบ" อึ้ง! ลือมีลูกและหอบผ้าตาม "บอย พีซเมกเกอร์"
  8. การดูแลรักษารองเท้า
  9. ทดลอง "อยู่ก่อนแต่ง" "อนันดา-จี๊ด" รีบแก้ตัวพัลวัน
  10. “ขำกลิ้ง ลิงกับหมา” ใครดูบ้าง?

เรื่องน่าสนใจ