x close

รวมบทสวดมนต์ข้ามปี 2566 เตรียมใจให้ผ่องใสรับปีใหม่


          สวดมนต์ข้ามปี 2566 กิจกรรมดี ๆ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เสริมสร้างสิริมงคลกับชีวิตตลอดทั้งปี โดยวันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมบทสวดมนต์ข้ามปี 2566 มาฝากกันค่ะ

สวดมนต์ข้ามปี
ภาพจาก isarescheewin / Shutterstock.com

          อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่ศักราชใหม่ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าอยากทำอะไร "การสวดมนต์ข้ามปี" ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่น้อยเลยล่ะ เพราะการสวดมนต์นั้น ทำให้เกิดสมาธิ เกิดสิ่งดีงามในชีวิต และต้านทานสิ่งที่ไม่ดีออกไป ส่วนการสวดมนต์ข้ามปีก็ถือเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ด้วยใจที่สงบ แถมยังเจริญสติ ทำให้จิตใจผ่องใส เพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมรับสิ่งดี ๆ ให้เข้ามาในชีวิตตลอดทั้งปีอีกด้วย

          ทั้งนี้ กระปุกดอทคอม ได้รวบรวมบทสวดมนต์ข้ามปี 2566 ไว้ให้แล้ว โดยก่อนเริ่มต้นพิธีการสวดมนต์ข้ามปี ผู้สวดควรเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เกิดความสงบ ก่อนจะเลือกสวดตามบทที่ต้องการ หรือจะเลือกสวดครบทุกบทตามนี้ก็ไม่เสียหาย หากพร้อมแล้วก็เปล่งวาจาด้วยบทสวดดังต่อไปนี้บูชาพระรัตนตรัย

          โย โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ

          สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธัมโม

          สุปะฏิปันโน ยัสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

          ตัมมะยัง ภะคะวันตัง สะธัมมัง สะสังฆัง

          อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปูชะยามะ

          สาธุ โน ภันเต ภะคะวา สุจิระปะรินิพพุโตปิ

          ปัจฉิมาชะนะตานุกัมปะมานะสา

          อิเม สักกาเร ทุคคะตะปัณณาการะภูเต ปะฏิคคัณหาตุ

          อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

๑. อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.

          (กราบลง ภาวนาว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)

๒. สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ

           (กราบลง ภาวนาว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)

๓. สุปะฏิปันโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ

           (กราบลง ภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า)

 บทชุมนุมเทวดา

          สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง

          ปะริตตังนุภาโว สะทา รักขะตูติ

          ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา

          อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

          สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา

          สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง

          สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน

          ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต

          ภุมมา จา ยันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา

          ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

          ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

 นมัสการพระพุทธเจ้า

          นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

 บทกราบพระรัตนตรัย

          อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

          สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

 บทพระไตรสรณคมน์

          พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

          ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

          สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
         
          ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

          ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

          ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 สมาทานศีล 5

          ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

          สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สวดมนต์ข้ามปี 2558


1. บทมงคลสูตร (ป้องกันอันตราย เพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่)

          เอวัมเม สุตัง ฯ

          เอกัง สะมะยัง ภะคะวา     สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน

          อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม   อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา

          อะภิกกันตายะ รัตติยา     อภิกกันตะวัณณา

          เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา

          เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

          อุปะสังกะมิตะวา ภะคะวันตัง อภิวาเทตะวา

          เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา

          ภะคะวันตัง คาถายะ อัชฌะภาสิ

          พะหู เทวา มะนุสสา จะ             มัคะลานิ อะจินตะยุง

          อากังขะมานา โสตถานัง            พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

          อะเสวะนา จะ พาลานัง           ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา

          ปูชา จะ ปูชะนียานัง                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ              ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

          อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ               เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ           วินะโย จะ สุสิกขิโต

          สุภาสิตา จะ ยา วาจา             เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          มาตาปิตุอุปัฏฐานัง                   ปุตตะทารัสสะ สังคะโห

          อะนากุลา จะ กัมมันตา           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ         ญาตะกานัญจะ สังคะโห

          อะนะวัชชานิ กัมมานิ                เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          อาระตี วิระตี ปาปา                 มัชชะปานา จะ สัญญะโม

          อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ           เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          คาระโว จะ นิวาโต จะ           สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

          กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          ขันตี จะ โสวะจัสสะตา           สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

          กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ     อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

          นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ            เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ             จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

          อะโสกัง วิระชัง เขมัง              เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

          เอตาทิสานิ กัตวานะ                สัพพัตถะมะปะราชิตา

          สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ        ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

2. บทนมัสการสิทธิคาถา (ช่วยดลบันดาลชัยชนะและความสำเร็จให้เกิดขึ้น พร้อมกับปัดเป่าสรรพอันตรายและความไม่เป็นสิริมงคลให้มลายหายไป)

          สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ               ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเก

          ปัญจะสะตะสะหัสสานิ                    นะมามิ สิระสา อะหัง

          เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                อาทะเรนะ นะมามิหัง

          นะมะการานุภาเวนะ                       หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

          อะเนกาอันตะรายาปิ                      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

          สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ       จะตุวีสะติสะหัสสะเก

          ทะสะสะตะสะหัสสานิ                     นะมามิ สิระสา อะหัง

          เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                อาทะเรนะ นะมามิหัง

          นะมะการานุภาเวนะ                       หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

          อะเนกา อันตะรายาปิ                     วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

          สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต              อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเก

          วีสะติสะตะสะหัสสานิ                      นะมามิ สิระสา อะหัง

          เตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ                 อาทะเรนะ นะมามิหัง

          นะมะการานุเวนะ                           หันตวา สัพเพ อุปัททะเว

          อะเนกา อันตะรายาปิ                      วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ

3. บทโพชฌังคปริตร (หายจากโรคภัย สุขภาพดีรับปีใหม่)

          โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

          วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

          สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา

          มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตกา พะหุลีกะตา

          สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต สัพพะทาฯ

          เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

          คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ

          เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

          เอะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

          จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง

          สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหนตุ สัพพะทาฯ

          ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง

          มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

          เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ


4. บทโมระปริตร (ป้องกันภัยต่าง ๆ)

          อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา

          หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

          ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

          ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง

          เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

          เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

          นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา

          นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

          อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

          อะเปตะยัญจักขุมา เอกราชา

          หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส

          ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง

          ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง

          เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม

          เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ

          นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา

          นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา

          อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ

5. บทวัฏฏะกะปริตร (ป้องกันอัคคีภัย)

          อัตถิ โลเก สีละคุโณ               สัจจัง โสเจยยะนุททะยา

          เตนะ สัจเจนะ กาหามิ                 สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง

          อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง            สะริตวา ปุพพะเก ชิเน

          สัจจะพะละมะวัสสายะ                  สัจจะกิริยะมะกาสะหัง

          สันติ ปักขา อะปัตตะนา            สันติ ปาทา อะวัญจะนา 

          มาตา ปิตา จะ นิกขันตา               ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ

          สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง           มะหาปัชชะลิโต สิขี

          วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ              อุทะกัง ปัตวา ยะถาสิขี

          สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ                 เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ

6. บทอะภะยะปะริตตะคาถา (บทสวดให้ฝันร้ายกลายเป็นดี)

          ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

          โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

          พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

          ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

          โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

          ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

          ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ

          โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

          ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง

          สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ

7. บทพุทธชัยมงคลคาถา (ชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่)

          พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

          ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

          ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

          เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

          อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

          สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

          ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

          อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

          ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

          เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

          หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

สวดมนต์ข้ามปี 2558

8. บทขันธปริตร (ป้องกันภัยจากอสรพิษและสัตว์เลื้อยคลาน)

          วิรูปักเขหิ เม เมตตัง           เมตตัง เอราปะเถหิ เม

          ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง           เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

          อะปาทะเกหิ เม เมตตัง            เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

          จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง           เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

          มา มัง อะปาทะโก หิงสิ           มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

          มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ           มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

          สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา          สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

          สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ              มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

          อัปปะมาโณ  พุทโธ  อัปปะมาโณ  ธัมโม  อัปปะมาโณ  สังโฆ 

          ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี 

          สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ 

          โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

9. บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา (บทสวดเพื่ออัญเชิญเทวดากลับ)

          ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา     ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา

          โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา           โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน

          เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ             สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง

          สัพเพ เทวานุโมทันตุ                สัพพะสัมปัตติสิทธิยา

          ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ            สีลัง รักขันตุ สัพพะทา

          ภาวะนาภิระตา โหนตุ               คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ

          สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา           ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง

          อะระหันตานัญจะ เตเชนะ           รักขัง พันธามิ สัพพะโส

10. บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุก ๆ เรื่อง)

          บทพระพุทธคุณ

          อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ

          วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

          อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา

          เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

          บทพระธรรมคุณ

          สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

          สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

          โอปะนะยิโก ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

          บทพระสังฆคุณ

          สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ  อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

          ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

          ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

          อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

11.  มงคลจักรวาลใหญ่

          สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญา

          ธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

          สัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุ

          พยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะ

          รังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ 

          ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ 

          สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ 

          สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ 

          เญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ  

          นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะ

          สะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุ

          ภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ 

          เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะ 

          ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะ

          โทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะ

          สังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ 

          สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหา

          สะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ 

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง           รักขันตุ สัพพะเทวะตา

          สัพพะพุทธา นุภาเวนะ           สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง           รักขันตุ สัพพะเทวะตา

          สัพพะธัมมา นุภาเวนะ           สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

          ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง           รักขันตุ สัพพะเทวะตา

          สัพพะสังฆา นุภาเวนะ           สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ

สวดมนต์ข้ามปี
ภาพจาก Chanwit Issarasuwipakorn / Shutterstock.com

          บทแผ่เมตตา

          แผ่เมตตาให้แก่ตัวเราเอง

          อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข)

          อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์)

          อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร)

          อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง)

          สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ (ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พ้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด)

          แผ่เมตตาทั่วไป

          สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

          อะเวราโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

          อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

          อะนีฆาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

          สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้น เถิดฯ

          กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล

          อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

          อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

          อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

          อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

          อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

          อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

          อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

          ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

          การสวดมนต์ดังกล่าว แม้บางท่านจะสวดได้คล่องเพียงใด แต่ถ้าใจไม่สงบนิ่ง หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่สวดไปแล้ว การสวดมนต์ก็อาจไม่ได้ผลเท่าใดนัก เนื่องจากการสวดมนต์ก็เหมือนการท่องจำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา หากจดจำและเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งนำไปปฏิบัติอย่างถูกวิธี ย่อมจะส่งผลดีต่อบุคคลนั้นมากยิ่งขึ้น

          อานิสงส์ของการสวดมนต์ข้ามปีนั้น พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย ได้ให้ความเห็นว่า การสวดมนต์ข้ามปี ช่วยลดความเสี่ยงจากอบายมุข อุบัติเหตุและความชั่วร้าย นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดหลักธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์ หรือผลที่จะได้รับจากการสวดมนต์ข้ามปีไว้เพิ่มเติมเป็นข้อ ๆ ดังนี้

        - เป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิต ทั้งทางกาย ทางจิต และทางปัญญา
        - เป็นการส่งท้ายด้วยธรรมะ และต้อนรับด้วยศีล
        - เป็นการสร้างบรรยากาศรู้เช่นเห็นจริงในสัจธรรม
        - เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคล อันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

          "บทสวดมนต์ทุกบท ล้วนเป็นแก่นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีอานุภาพแตกต่างกันไป เช่น บทมงคลสูตร เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นมงคลแท้-เทียม, บทพุทธชัยมงคลคาถา เพื่อชนะอุปสรรคทั้งปวง พบความสำเร็จในปีใหม่ แต่เหนืออื่นใด ผลของการสวดมนต์ก็คือ เมื่อสวดแล้วก็จะเห็นธรรม" เป็นคำพูดของท่าน ว.วชิรเมธี ที่เคยบอกเอาไว้เกี่ยวกับอานิสงส์และพลังที่ได้จากการสวดมนต์ข้ามปีบทความ วันขึ้นปีใหม่ และเทศกาลวันปีใหม่ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รวมบทสวดมนต์ข้ามปี 2566 เตรียมใจให้ผ่องใสรับปีใหม่ อัปเดตล่าสุด 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:16:47 330,633 อ่าน
TOP