x close

คำคมนักปราชญ์จีน ปรัชญาชีวิตจากปลายพู่กัน


          นักปราชญ์จีนนั้นเป็นที่นับถือในเรื่องของการให้แง่คิดการดำเนินชีวิตที่ล้ำลึก แล้วเข้าถึงแก่นแท้ของความคิดมนุษย์ ใช้คำไม่มาก แต่หลายครั้งกินใจไม่รู้ลืม มีนักปราชญ์จีนหลายคนที่ได้รับการยกย่องนับถือไปทั่วโลก อาทิ ขงจื๊อ ขงเบ้ง เล่าจื๊อ และโก้วเล้ง ซึ่งเป็นทั้งนักประพันธ์ นักปราชญ์ นักปรัชญา ลองมาดูคำคมของนักปราชญ์เหล่านี้ พร้อมด้วยคติพจน์และสุภาษิตจีนที่ให้แง่คิดดี ๆ กันค่ะที่ฆ่าคนมิใช่อาวุธ
ที่ฆ่าคนคือคน
โก้วเล้งติเตียนตนเองให้มาก
และติเตียนผู้อื่นให้น้อย
เช่นนี้ย่อมจะหลีกเลี่ยงความแค้นเคืองกันได้
ขงจื๊อความเลวร้ายของคนเรา
ก็คือการชอบที่จะพูดถึงแต่ความผิดพลาดของคนอื่น
ความโง่เขลาของคนเรา
ก็คือการไม่ชอบที่จะฟังถึงความผิดพลาดของตนเอง
คติพจน์จีนสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการ
จงอย่ายัดเยียดให้ผู้อื่น
สุภาษิตจีน

เล่าจื๊อ

คนที่เอาชนะคนอื่นได้นั้น คือคนแข็งแกร่ง
แต่คนที่เอาชนะตัวเองได้ คือผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริง
เล่าจื้อความนุ่มนวลคือดาบเล่มหนึ่ง
โก้วเล้งการชนะโดยไม่ต้องรบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในสงคราม
ถ้าสามารถชักจูงใจศัตรูให้ยอมแพ้ได้โดยไม่รบ
และสาบานว่าจะไม่ทำร้ายเมื่อยอมแพ้ 
เป็นวิธีการที่ประเสริฐของแม่ทัพ
ซุนวูเพื่อนที่ประจบสอพลอ
เพื่อนที่ทำอ่อนน้อมเอาใจ
เพื่อนที่ชอบเถียงโดยไม่มีความรู้
ทั้ง 3 ประการนี้เป็นภัยแก่เรา
ขงจื๊อชนะใจคนผู้หนึ่ง
อาจใช้เวลากว่าครึ่งปี
ทำลายน้ำใจคนผู้หนึ่ง 
ใช้เพียงครึ่งประโยคเท่านั้น
สุภาษิตจีน


เล่าจื้อ

เมื่อโกรธจัด อย่าเพิ่งตอบข้อความใคร
เมื่อดีใจ อย่าเพิ่งให้สัญญา
เมื่อเศร้าหนักหนา อย่าเพิ่งตัดสินใจ
เล่าจื๊อคนถาม อาจดูโง่เพียง 5 นาที
แต่คนที่ไม่ถามสักที อาจโง่ไปชั่วชีวิต
สุภาษิตจีน

ขงจื๊อ

 
สิ่งที่ตัวเราไม่ชอบ
จงอย่าทำกับคนอื่น 
ขงจื๊อ

สุภาษิตจีน

การพูดให้ร้าย ไม่ทำให้คนดีเป็นคนเลว
เพราะเมื่อน้ำลด หินก็ยังอยู่ที่เดิม
สุภาษิตจีนสุภาษิตจีน

ใช้จิตใจที่ชอบตำหนิผู้อื่น
มาตำหนิตัวเอง
ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเอง
มาให้อภัยผู้อื่น
สุภาษิตจีน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คำคมนักปราชญ์จีน ปรัชญาชีวิตจากปลายพู่กัน อัปเดตล่าสุด 5 มกราคม 2561 เวลา 22:12:02 266,059 อ่าน
TOP