แอพแรกที่คุณเลือก

สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย

สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย

          สำนักนายกรัฐมนตรี ร่อนหนังสือด่วนที่สุด เรื่องขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย ระบุ ตามราชประเพณีแล้ว ไม่ควรลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

          สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ส่งหนังสือถึงหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสากิจและหน่วยงานของรัฐ อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่นร 0107 วอ 1814 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2559  ตามหนังสือที่อ้างถึงได้มีการแจ้งถ้อยคำถวายความอาลัย มาเพื่อทราบและถือปฏิบัตินั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรี ได้รับแจ้งจากราชสำนักว่า ตามราชประเพณีแล้ว ในกรณีนี้ไม่ควรที่จะมีคำลงท้ายว่า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
          ในการนี้ สำนักนายกรัฐมนตรี จึงขอแจ้งแก้ไขถ้อยคำถวายความอาลัยที่สมควรใช้ ดังต่อไปนี้

          "ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า……….."

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จักขอบคุณยิ่ง

สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย


รวมข่าวและหมายกำหนดการงานพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 หลังเสด็จสวรรคต

ข้อมูลจาก สำนักข่าว INN


สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย โพสต์เมื่อ 16 ตุลาคม 2559 เวลา 00:17:38 36,730 อ่าน แสดงความคิดเห็น