x close

ย้อนเรื่องราว ดอยอ่างขาง ที่ในหลวง ร.9 ทรงพัฒนา จากเขาหัวโล้น...สู่ดอยงามของไทย


ดอยอ่างขาง

           เปิดเรื่องราว ดอยอ่างขาง ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพัฒนาจากไร่ฝิ่นบนยอดเขาหัวโล้น สู่แปลงเกษตรเมืองหนาว และกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สุดยอดดอยสวยงามของประเทศไทย

           กว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทุ่มเททั้งพระวรกายและพระราชหฤทัยทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกพื้นที่ของแผ่นดินไทย เพื่อสร้างรากฐานด้านเกษตรกรรมให้พสกนิกรได้มีกินมีใช้และพัฒนาต่อไปได้อย่างยั่งยืน วันนี้กระปุกดอทคอมขอนำเสนอเรื่องราวของ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บนเทือกเขาแดนลาว ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำรัสว่า “ให้เขาช่วยตัวเอง”
ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎร ที่หมู่บ้านผักไผ่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่เสด็จฯ ผ่านบริเวณดอยอ่างขาง ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาเผ่ามูเซอในสมัยนั้นทำการปลูกฝิ่น แต่ก็ยังยากจน อีกทั้งยังเป็นการทำลายป่าไม้และต้นน้ำลำธาร ที่เป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญต่อระบบนิเวศ อันจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ตามมาด้วย พระองค์จึงมีพระราชดำริว่า พื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็น มีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนัก ประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่า ชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่ากับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทดลองวิธีติดตา ต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ เมื่อ พ.ศ. 2512 เพื่อใช้เป็นสถานีวิจัย และทดลองปลูกพืชผักและผลไม้เมืองหนาวชนิดต่าง ๆ ให้เป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขานำมาเพาะปลูกเป็นอาชีพ โดยได้พระราชทานนามว่า "สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง"

ดอยอ่างขาง

           ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับจากนั้นมา บริเวณดอยอ่างขางบนพื้นที่ประมาณกว่า 1,800 ไร่ ก็เริ่มแปรเปลี่ยนสภาพจากยอดเขาหัวโล้นที่มีการปลูกไร่ฝิ่น กลายมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาว ที่ไม่เพียงแต่ชาวบ้านชาวเขาจะนำไปพัฒนาเป็นอาชีพสร้างรายได้มีกินมีใช้ แต่พื้นที่แห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความสวยงามของพันธุ์พืชนานาพรรณ หรือที่เรารู้จักกันและได้ชื่นชมกันในนามของดอยอ่างขางอันสวยงามแห่งประเทศไทย จวบจนถึงทุกวันนี้

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง

ดอยอ่างขาง
ภาพจาก Kanisorn Pringthongfoo / Shutterstock.com

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ย้อนเรื่องราว ดอยอ่างขาง ที่ในหลวง ร.9 ทรงพัฒนา จากเขาหัวโล้น...สู่ดอยงามของไทย อัปเดตล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16:35:27 17,764 อ่าน
TOP