7 ธันวาคม 2521 พระองค์ภาฯ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

       ย้อนความสำคัญ วันที่ 7 ธันวาคม 2521 (ค.ศ. 1978) วันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

       พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา หรือ พระองค์ภา ทรงเป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ซึ่งคนไทยต่างคุ้นเคยกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยเริ่มต้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2538 รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ อีกมากมาย


       แต่รู้หรือไม่ว่า ในวันที่ 7 ธันวาคมของทุกปีนั้น เป็นวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521(ค.ศ. 1978) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ และยังถือว่า พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย       ทั้งนี้เมื่อถึงวันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระองค์จะเสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล อาทิ ทรงไถ่ชีวิตโค, ทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ ปลาและเต่า เป็นต้น

สำหรับในด้านการศึกษา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงสำเร็จการศึกษา ดังนี้

       - ปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       - ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       - เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา

       - ปริญญาโท สาขา Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

       - ปริญญาเอก สาขา Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

       ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู


ภาพและข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก เรารัก พระองค์ภา :  Our Beloved Princess Bajrakitiyabha

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 ธันวาคม 2521 พระองค์ภาฯ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต โพสต์เมื่อ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 18:05:23 32,669 อ่าน
TOP