x close

7 ธันวาคม 2521 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

       ย้อนความสำคัญ วันที่ 7 ธันวาคม 2521 (ค.ศ. 1978) วันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี หรือ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นพระราชธิดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งคนไทยต่างคุ้นเคยกับพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน โดยเริ่มต้นจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2538 รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

       แต่รู้หรือไม่ว่า ในวันที่ 7 ธันวาคมของทุกปีนั้น เป็นวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ซึ่งประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2521(ค.ศ. 1978) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ และยังถือว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกด้วย


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

       ทั้งนี้เมื่อถึงวันคล้ายวันประสูติของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี พระองค์จะเสด็จทรงบำเพ็ญพระกุศล อาทิ ทรงไถ่ชีวิตโค, ทรงปล่อยนก พันธุ์สัตว์น้ำ ปลาและเต่า เป็นต้น


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

สำหรับในด้านการศึกษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ทรงสำเร็จการศึกษา ดังนี้

       - ปริญญาตรี จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

       - ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       - เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา

       - ปริญญาโท สาขา Master of Laws (LL.M.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

       - ปริญญาเอก สาขา Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

       ปัจจุบัน ทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha


ภาพจาก : เฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
7 ธันวาคม 2521 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต อัปเดตล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:35:19 105,548 อ่าน
TOP