x close

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าหญิงนักกฎหมาย แห่งราชวงศ์ไทย ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน


         พระประวัติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต วันที่ 7 ธันวาคม 2521
        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประสูติ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเป็นพระราชนัดดา (หลาน) พระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

        เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์


        โดยก่อนหน้านี้ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเข้ารับราชการในตำแหน่ง อัยการผู้ช่วย สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด ก่อนดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด ประจำสำนักงานอัยการสูงสุด (ข้าราชการชั้น 4) สำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำภู และอัยการผู้เชี่ยวชาญ (ข้าราชการอัยการชั้น 5) สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ในปี 2560

        ต่อมาในปี 2564 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง

        ทั้งนี้ คนไทยต่างคุ้นเคยกับพระราชกรณียกิจของ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เป็นอย่างดี ทั้งทรงเป็นประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน รวมถึงพระราชกรณียกิจด้านอื่น ๆ อีกมากมาย


การศึกษา


        - ระดับอนุบาล ประถมและมัธยมต้น ณ โรงเรียนราชินี

        - ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรียนฮีธฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และโรงเรียนจิตรลดา
 
 
        - ระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2544 จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
 
 
        - ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยทรงได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง


        - เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) เนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2547
 
 
        - Master of Laws (LL.M.), มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐฐ
 
 
        - Doctor of the Science of Law (J.S.D.) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐฯพระกรณียกิจ


        สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านสาธารณกุศลผ่าน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย และด้านกฎหมาย ซึ่งทรงมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนปฏิบัติพระกรณียกิจสนองพระเดชพระคุณ ในการเสด็จแทนพระองค์อยู่โดยเสมอมา และยังได้ทรงเข้าทำงาน ที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก


เสด็จแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตร


        เมื่อปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักร และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปีการศึกษา 2559-2560 โดยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงแย้มพระสรวลตลอดเวลาที่ทรงพระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเป็นครั้งแรก สร้างความปลื้มปีติแก่บัณฑิตและครอบครัวเป็นอย่างมาก

พระเกียรติคุณ

        - รางวัลนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปี 2544
 
        - รางวัล Medal of Recognition
                   
        - ทูตสันถวไมตรี (Goodwill Ambassador)


ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabha

มูลนิธิ/องค์กรในพระอุปถัมภ์


        - มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

        - มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

        - มูลนิธิ ณภาฯ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

        - โครงการกำลังใจ

        - เครือข่ายคนรักน้องหมา

        - ศูนย์ควบคุมสุนัข กทม. (ประเวศ)

อาการพระประชวร


        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักพระราชวัง แถลงเรื่องเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประชวรหมดสติ ด้วยอาการทางพระหฤทัยระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สุดท้ายคณะแพทย์ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

        อ่านข่าว : สำนักพระราชวัง แถลง เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ประชวรหมดสติ ด้วยอาการทางพระหฤทัย


ภาพจาก เฟซบุ๊ก เรารัก พระองค์ภา : Our Beloved Princess Bajrakitiyabhaขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุด วันที่ 25 ธันวาคม 2566

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เจ้าหญิงนักกฎหมาย แห่งราชวงศ์ไทย ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชน อัปเดตล่าสุด 25 ธันวาคม 2566 เวลา 12:33:34 138,801 อ่าน
TOP