สสวท. จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
สสวท. จัดพิธีมอบเหรียญรางวัล
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

          วันนี้ (28 มี.ค. 2560) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องนิทรรศการ EH105 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

          นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้แสดงความสามารถโดยการสมัครเข้าสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และจัดให้มีการสอบแข่งขัน 2 รอบ โดยรอบที่ 1 จะคัดเลือกไว้วิชาละประมาณ 1,000 คนต่อระดับชั้น นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและสื่อเสริมการเรียน  และมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันรอบที่ 2  สำหรับการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ได้คัดเลือกไว้วิชาละประมาณ 100 คนต่อชั้น เพื่อเข้ารับเหรียญรางวัล

          ปีนี้ มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครสอบทั้งหมด จำนวน 158,058 คน เป็นนักเรียนในส่วนภูมิภาค 142,786 คน นักเรียนในกรุงเทพมหานคร 15,272 คน ซึ่งมีการจัดสอบทั้งหมด 2 รอบทั่วประเทศ โดยสอบรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559  ใน 182 เขตพื้นที่การศึกษา และ 18 โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถคัดเลือกนักเรียน ในส่วนภูมิภาค 3,006 คน และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 1,230 คน เข้าโครงการได้รวมจำนวน 4,236 คน 

          สำหรับการสอบรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 รวมทั้งสิ้น 76 สนามสอบ ซึ่งเป็นสนามสอบในส่วนภูมิภาค 75 สนามสอบ และกรุงเทพมหานคร 1 สนามสอบ ได้คัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัล จำนวน 410 คน เป็นนักเรียนจากส่วนภูมิภาค 218 คน และนักเรียนในกรุงเทพมหานคร 192 คน

          ทั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 23 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 26 คน

          "จากผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในปีนี้ เป็นที่สังเกตว่ามีนักเรียนเกือบทุกจังหวัดได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีกระจายอยู่อย่างทั่วถึงทั้งประเทศ โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย ทำให้พบว่า นักเรียนที่เข้าสอบทุกคน ได้แสดงออกให้เห็นถึงคุณสมบัติพื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด นักเรียนมีความอดทนสูงมากในการทำการทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง จดบันทึกและสรุปผล จึงเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะมีส่วนสำคัญในการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง สามารถขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาได้อย่างยั่งยืนในอนาคต" ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

สสวท. จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2560 เวลา 16:33:51 650 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: สสวท. จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP