จัดระเบียบทั่วกรุง เปิดรายชื่อถนน-ซอยทั่ว กทม. ห้ามจอด เริ่ม 22 เม.ย. นี้


จัดระเบียบทั่วกรุง ! เปิดรายชื่อถนน-ซอยทั่ว กทม. ห้ามจอด เริ่ม 22 เม.ย. นี้

          ผู้ใช้รถเช็กด่วน ! เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศห้ามจอด-หยุดรถ ในถนนและซอยพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ แก้ปัญหาการจราจร ดีเดย์ 22 เม.ย. 60

          วันที่ 21 เมษายน 2560 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศห้ามหยุดหรือจอดรถในถนนและซอย พื้นที่กรุงเทพมหานคร แก้ปัญหาการจราจร โดยมีรายละเอียด ดังนี้


          เนื่องด้วยในปัจจุบันสภาพการจราจรมีการเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งมาจากปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น การจอดรถที่ไม่เป็นระเบียบทําให้การจราจรไม่คล่องตัว เพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และให้ทันต่อการแก้ไขปัญหาจราจร ฉะนั้นจึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 139 (2) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และคําสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ 529/2555 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 แต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจนครบาล หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน เป็นเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

          ประกอบกับคําสั่งกองบัญชาการตํารวจนครบาลที่ 317/2559 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและการมอบหมายอํานาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บังคับการประจํา กองบัญชาการตํารวจนครบาล โดยมอบอํานาจให้รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล (งานจราจร) กํากับบริหารราชการสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

สำหรับถนน-ซอยที่ห้ามจอดรถตลอดเวลา มีดังต่อไปนี้

          - ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนี ถึงซอยชัยพฤกษ์ 18 ทั้งสองฝั่ง

          - ถนนพญาไท ตั้งแต่ซอยจุฬาฯ 12 ตัดถนนพญาไท ถึงแยกสามย่าน ทั้งสองฝั่ง

          - ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 19 ถึงซอยพัฒนาการ 35 ทั้งสองฝั่ง

          - ซอยลาดพร้าว 35 ทั้งสองฝั่ง

          - ซอยลาดพร้าว 41 แยก 7 ทั้งสองฝั่ง


สำหรับถนน-ซอย ที่ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 05.00 - 22.00 น. มีดังต่อไปนี้

          - ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 1 ถึงซอยพัฒนาการ 19 ทั้งสองฝั่ง

          - ถนนพัฒนาการ ตั้งแต่ซอยพัฒนาการ 35 ถึงซอยพัฒนาการ 49 ทั้งสองฝั่ง


ห้ามหยุดหรือจอดรถในซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ดังต่อไปนี้

          - ตั้งแต่ปากซอยด้านถนนสุขุมวิทเข้าไประยะทาง 50 เมตร ทั้งสองฝั่ง ห้ามหยุดหรือจอดรถตลอดเวลา

          - ตั้งแต่ระยะ 50 เมตร เข้าไปถึงระยะทาง 200 เมตร ทั้งสองฝั่ง ยกเว้นป้ายหยุดรถโดยสารประจําทาง ห้ามจอดรถตั้งแต่เวลา 06.00 - 21.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          - ตั้งแต่ระยะทาง 200 เมตร เป็นต้นไป ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. และเวลา 16.00 - 20.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

          - ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 ทั้งสองฝั่ง ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 18.00 น.

          - ถนนตรีเพชร ตั้งแต่แยกพาหุรัด ถึงแยกเฉลิมกรุง ฝั่งทิศตะวันตก ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. และเวลา 18.00 - 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น


ซอยฉลองกรุง 29 ห้ามจอดรถ ดังต่อไปนี้

          - ฝั่งทิศเหนือ (จากปากซอยเข้าไปด้านขวามือ) ห้ามจอดรถทุกชนิดตลอดเวลา

          - ฝั่งทิศใต้ (จากปากซอยเข้าไปด้านซ้ายมือ) ห้ามจอดรถทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. และเวลา 16.00 - 20.00 น.

          ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันเวลาที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิกระเบียบ คําสั่ง หรือข้อบังคับใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2560 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2560  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หากฝ่าฝืนมีโทษจับปรับตามกฎหมาย

ภาพจาก thaipbs.or.th
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จัดระเบียบทั่วกรุง เปิดรายชื่อถนน-ซอยทั่ว กทม. ห้ามจอด เริ่ม 22 เม.ย. นี้ โพสต์เมื่อ 21 เมษายน 2560 เวลา 18:45:20 11,075 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: จัดระเบียบทั่วกรุง เปิดรายชื่อถนน-ซอยทั่ว กทม. ห้ามจอด เริ่ม 22 เม.ย. นี้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP