ชวนคนใจดีร่วมบริจาคเงินช่วยผู้พิการทางสายตา ขอหักลดหย่อนภาษีก็ได้

คนตาบอด

          รวมเลขที่บัญชีบริจาคเงินช่วยเหลือคนตาบอด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้

          "ดวงตา"...คืออวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่าง ๆ บนโลกใบนี้ แต่ทว่า...ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความบกพร่องทางสายตา ต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกมืดมานานแสนนาน ไม่ว่าสาเหตุที่ทำให้ตาบอดจะเกิดจากความพิการแต่กำเนิดหรืออุบัติเหตุใด ๆ ก็ตาม แต่สิ่งนี้ได้ทำให้พวกเขาเหล่านั้นขาดซึ่งโอกาสหลาย ๆ ด้านไปอย่างน่าเสียดาย

          ในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งซึ่งอาจมีโอกาสมากกว่าพวกเขา เราเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการทางสายตามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการร่วมเป็นจิตอาสาตามมูลนิธิ สร้างหนังสือเสียงด้วยการอ่านหนังสือบันทึกเทปให้คนตาบอดฟัง หรือบริจาคเงินสมทบทุนผ่านมูลนิธิคนตาบอดต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดให้ดีขึ้น ซึ่งการบริจาคเงินผ่านมูลนิธิโดยตรง ยังสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีได้ด้วย ดังรายชื่อมูลนิธิต่อไปนี้

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ภาพจาก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          สามารถบริจาคสมทบทุนเพื่อร่วมสร้างโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้ที่...

          - ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม เลขที่บัญชี 022-133700-8
          - ธนาคารกสิกรไทย สาขาสีลม เลขที่บัญชี 001-2-47563-4
          - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม เลขที่บัญชี 001-5-50577-8
          - ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี เลขที่บัญชี 123-4-34956-9
          - ธนาคารทหารไทย สาขาสีลม ซอย 7 เลขที่บัญชี 004-2-00711-2
          - ธนาคารธนชาต สาขาประเวศ เลขที่บัญชี 233-2-38518-6
          - ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เลขที่บัญชี 050-01-263646-5
          - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 014-13-016996-0

          หากต้องการใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี สามารถแฟกซ์ใบนำฝาก-หลักฐานการโอนเงินมาที่ 02-354-8369 หรือ service@blind.or.th หรือส่งหลักฐานมาที่ 420 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทร. 02-354-8365


มูลนิธิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          สามารถบริจาคสมทบทุนเป็นค่าใช้จ่ายให้เด็กตาบอดและตาบอดพิการซ้ำซ้อนที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิได้โดยวิธีการต่าง ๆ คือ

          - เช็ค สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์" กรุณาขีด PAYEE ONLY หรือขีดผู้ถือ

          - ธนาณัติ/ตั๋วแรกเงิน สั่งจ่ายในนาม "มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์"

          - บัญชีธนาคาร
            * สำนักงานใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ชื่อบัญชี : มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          - ธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 424-0-04413-8  
          - ธนาคารกสิกรไทย สาขาหน้าเมือง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 109-2-00401-1  

          บัญชีธนาคารสำนักงานมูลนิธิสาขาจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ ตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

          - เว็บไซต์ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          - เฟซบุ๊ก มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          - อีเมล : info@cfbt.or.th
          - โทร. 043-239499 , 043-242098 ต่อ 10, โทรสาร 043-243448

 
มูลนิธิ
ภาพจาก มูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอดฯ

มูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

           ผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์ให้การสนับสนุนมูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถส่งเงินบริจาคผ่านบัญชีธนาคารดังนี้

           - ธนาคารไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ สาขาสำนักงานใหญ่ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 001-2-89215-4

           - ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ สาขาโพธิ์สามต้น ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 067-2-43675-3          

           หรือสามารถสั่งจ่ายเช็ค ตั๋วแลกเงิน หรือธนาณัติ ในนามมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดฯ สั่งจ่าย ปณ.ดินแดง 10407

           ทั้งนี้สามารถส่งสำเนาใบฝากเงินหรือหลักฐานการบริจาคเงินต่าง ๆ พร้อมเขียนชื่อ-ที่อยู่ให้ชัดเจน ส่งมาที่ มูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1424/268 ถ.ประชาสงเคราะห์ 16 แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 เพื่อออกใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ มูลนิธิคอลฟิลด์ เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร. 02-276-1411, 02-275-3104 แฟกซ์ 02-275-1964


มูลนิธิ
ภาพจาก มูลนิธิคนตาบอดไทย

มูลนิธิคนตาบอดไทย

          ร่วมบริจาคสมทบทุนการดำเนินงานเพื่อการศึกษาของคนตาบอดทั่วประเทศได้ที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย

           - ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ 007-004-410-4 
           - ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ 744-245-2-088 
           - ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ 034-418-0-619 
           - ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง บัญชีออมทรัพย์ 128-0-85-485-0 

           สามารถแฟกซ์ใบโอนเงินส่งมาที่แฟกซ์ 02-248-0556 หรือส่งอีเมลมาที่ thaiblind.54@gmail.com เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินสำหรับนำไปหักลดหย่อนภาษี

           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

           - มูลนิธิคนตาบอดไทย 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
           - เฟซบุ๊ก มูลนิธิคนตาบอดไทย - TAB Foundation 
           - เว็บไซต์มูลนิธิคนตาบอดไทย  
           - โทรศัพท์ 02-248-0555 และ 02-246-3835 ต่อ 200, 201, 202 
    
          กระปุกดอทคอมก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญ ร่วมกันให้โอกาสผู้พิการทางสายตา ให้เขาได้มีความรู้ มีอาชีพ มีงานทำ สามารถพึ่งพาตัวเองได้โดยไม่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์เพียงลำพังนะคะ

          ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี ก็สามารถส่งหลักฐานการบริจาคเงินไปยังมูลนิธิ เพื่อขอรับใบเสร็จสำหรับนำมายื่นขอหักลดหย่อนเงินภาษีในปีนี้ได้ค่ะ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชวนคนใจดีร่วมบริจาคเงินช่วยผู้พิการทางสายตา ขอหักลดหย่อนภาษีก็ได้ โพสต์เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:54:16 4,093 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ชวนคนใจดีร่วมบริจาคเงินช่วยผู้พิการทางสายตา ขอหักลดหย่อนภาษีก็ได้ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP