x close

วันหยุด 2561 ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ปี 2561

 

          เปิดปฏิทินวันหยุด ปี 2561 มีวันสำคัญไหนบ้างที่เป็นวันหยุดราชการ หรือวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันให้คนทำงานได้หยุดพัก หรือไปเที่ยวพักผ่อนกัน

          ใครกำลังอยากทราบว่า ในปี พ.ศ. 2561 จะมีวันหยุดราชการตรงกับวันไหนบ้าง หรือเดือนไหนที่มีวันหยุดยาวให้เราได้พักผ่อนจากการทำงาน วันนี้ กระปุกดอทคอม มีข้อมูล วันหยุดประจำปี 2561 มาบอก พร้อมกับปฏิทินวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันของปี 2561 ให้ได้ไปวางแผนเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกันยาว ๆ ลองมาตรวจสอบกันเลย  

วันหยุด 2561

วันหยุด เดือนมกราคม 2561

          - วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
          - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันหยุด เดือนมีนาคม 2561

          - วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2561

          - วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี
          - วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 (วันหยุดพิเศษตามประกาศ ครม. วันที่ 27 ก.พ. 61)
          - วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
          * บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2561

          - วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 วันแรงงาน
          - วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล
          - วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 วันวิสาขบูชา
 
วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2561

          - วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
          - วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา
          - วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2561

          - วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
          - วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2561

          - วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
          - วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
          - วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2561

          - วันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
          - วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ
          - วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี


          นอกจากนี้ เรายังสรุปวันหยุดยาว 2561 ที่หยุดติดต่อกันหลายวันมาให้ทุกคนได้ทราบกันอีก ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวไหน หรือจะทำอะไร มาเช็กกันได้เลย


หยุดยาวเดือนธันวาคม 2560 - เดือนมกราคม 2561

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560
          - วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี
          - วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
          - วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

หยุดยาวเดือนเมษายน 2561

วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี
          - วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
          - วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน (หรือ 5 วัน)

          - วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 วันหยุดพิเศษ ตามประกาศ ครม.
          - วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
          - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
          * บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2561 (เฉพาะราชการ)

วันพืชมงคล หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
          - วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
          - วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2561

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
          - วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา
          - วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
          - วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

หยุดยาวเดือนสิงหาคม 2561

วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
          - วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
          - วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2561

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
          - วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
          - วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2561

วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
          - วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 
          - วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ

วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
          - วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 
          - วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
          - วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

          ได้ทราบวันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี 2561 กันแล้ว ทีนี้ใครจะวางแผนจัดการตารางชีวิตในช่วงวันหยุดอย่างไร ก็ลงมือได้เลยค่ะ

          วางแผนเที่ยว โดยเช็กปฏิทิน 2562 วันหยุด วันพระ คลิกเลยค่ะ 


*** หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 16.10 น. วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุด 2561 ปฏิทินวันสำคัญ วันหยุดราชการ ปี 2561 อัปเดตล่าสุด 21 สิงหาคม 2561 เวลา 15:38:05 1,691,616 อ่าน
TOP