100 ปี ธงชาติไทย ประวัติศาสตร์ธงไตรรงค์ รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว


วันธงชาติไทย

            พล.อ. ประยุทธ์ นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ฉลองวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี ประวัติศาสตร์ธงไตรรงค์ ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน

            วันที่ 28 กันยายน 2560 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ที่ตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล มีส่วนราชการต่าง ๆ มาร่วมในพิธีนี้ด้วยตั้งแต่เวลา 07.45 น. โดย พล.อ. ประยุทธ์ รับการเคารพจากหมู่เชิญธง และมอบธงชาติไทยแก่หัวหน้าชุดหมู่เชิญธง ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

วันธงชาติไทย

วันธงชาติไทย
            จากนั้นชุดหมู่เชิญธงนำธงชาติไทยที่รับมอบจากนายกรัฐมนตรี มายังบริเวณแท่นหน้าเสาธง ขณะที่นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี พร้อมกันยังจุดบริเวณแท่นหน้าเสาธง ตึกสันติไมตรี เพื่อยืนเคารพธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทยในเวลา 08.00 น. จากนั้นเปิดนิทรรศการวันพระราชทานธงชาติไทย "100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ" พร้อมทั้งมอบตราสัญลักษณ์ ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง

            ทั้งนี้ ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2460

วันธงชาติไทย

ความหมายของธงชาติไทย

            ธงชาติไทย หรือ ธงไตรรงค์ ในปัจจุบัน เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งด้านยาวออกเป็น 5 แถบ แถบตรงกลางเป็นสีน้ำเงินแก่ กว้าง 2 ส่วน ถัดจากแถบสีน้ำเงินแก่ทั้งสองข้าง เป็นสีขาว กว้างข้างละ 1 ส่วน และต่อจากแถบสีขาวทั้งสองข้าง เป็นแถบสีแดง กว้างข้างละ 1 ส่วน โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงกำหนดความหมายของสีธงไตรรงค์แบบไม่เป็นทางการในพระราชนิพนธ์ เรื่อง เครื่องหมายแห่งไตรรงค์ ไว้ว่า

            สีแดง หมายถึง เลือดอันยอมพลีให้แก่ชาติ
            สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งธรรมะอันเป็นหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
            สีน้ำเงิน หมายถึง สีส่วนพระองค์ขององค์พระมหากษัตริย์

วันธงชาติไทย

            โดยต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ โดยให้ยึดเอาธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่นั้นมา เพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดความสับสนกับต่างประเทศ และจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธงชาติบ่อย ๆ จึงได้กำหนดความหมายของธงไตรรงค์ให้ชัดเจน แต่ก็ครอบคลุมอุดมการณ์เดิมของรัชกาลที่ 6 เอาไว้ด้วย ดังนี้

            สีแดง หมายถึง ชาติ (ประชาชน)
            สีขาว หมายถึง ศาสนา (ไม่ได้เน้นศาสนาใดโดยเฉพาะ)
            สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์

            ซึ่งความหมายนี้ ก็ใช้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน (อ่านเพิ่มเติม : วันธงชาติไทย 28 กันยายน ประวัติธงชาติไทย)            และเนื่องในโอกาสที่วันนี้ (28 กันยายน) เป็นวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย กูเกิล เสิร์ชเอนจินชื่อดังระดับโลก ก็ได้ร่วมฉลองโดยการทำดูเดิลน่ารัก ๆ ออกมา เป็นรูปธงชาติไทยโบกสะบัดอีกด้วย

ภาพจาก ทวิตเตอร์ @Sorathan_News

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
, กรมการทหารช่าง, หอมรดกไทย, รัฐบาลไทย, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย, สำนักผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
100 ปี ธงชาติไทย ประวัติศาสตร์ธงไตรรงค์ รวมใจไทยเป็นหนึ่งเดียว โพสต์เมื่อ 28 กันยายน 2560 เวลา 11:10:12 7,250 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP