ครม. ไฟเขียว ! หลักเกณฑ์ให้ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยในอีอีซีได้

ครม. อนุมัติให้ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยในอีอีซีได้

         ครม. อนุมัติหลักเกณฑ์ให้ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยได้ โดยให้คณะกรรมการ คพอต. คอยดูแลจัดการ หวังพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน

         วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ รูปแบบ วิธีการ และเงื่อนไขในการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ เพื่อเข้ามาดำเนินการจัดการศึกษาในประเทศไทย ดังนี้
         1. ต้องได้รับการรองรับสาขาวิชาจากการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) หรือ Times Higher Education หรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ (คพอต.) เห็นชอบ และต้องจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ และมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย

         2. ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบ หลักสูตร รายวิชา และคณาจารย์ตามกระบวนการ และคุณภาพเดียวกับที่จัดการเรียนการสอนของหลักสูตร/สาขาวิชานั้น ในวิทยาเขตหลักของสถาบันอุดมศึกษานั้น โดยสถาบันที่ประสงค์จะเข้ามานั้น ต้องยื่นแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาฯ ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด

         3. ต้องจัดการศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยไม่สามารถเปิดวิทยาเขตเพื่อจัดการศึกษานอกพื้นที่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจาก คพอต.

ภาพและข้อมูลจาก thansettakij


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม. ไฟเขียว ! หลักเกณฑ์ให้ต่างชาติเปิดมหาวิทยาลัยในอีอีซีได้ โพสต์เมื่อ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 16:31:08 1,636 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP