เปิดโพล ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ เครียดเรื่องปากท้อง-เศรษฐกิจ มากสุด

 

                เปิดโพล 10 อันดับ ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ เครียดเรื่องปากท้อง-เศรษฐกิจ มากสุด ท่ามกลางปัญหาหนี้สิน ไม่พอกินพอใช้

             วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2561) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จากการเก็บข้อมูลจากคน 1,273 คน ระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในหัวข้อ "ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้" ท่ามกลางความวิตกกังวลและความหนักใจของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ทั้งในเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสามารถสรุปออกมาได้ 10 อันดับ ดังต่อไปนี้

10 อันดับ ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 ชีวิตความเป็นอยู่ ปากท้อง รายได้ ค่าครองชีพสูง ร้อยละ 78.32

             เหตุเพราะมีหนี้สิน เงินไม่พอใช้ รายได้ไม่พอกับรายจ่าย มีภาระมาก ความเป็นอยู่ลำบาก สังคมเหลื่อมล้ำ ฯลฯ  วิธีแก้สามารถทำได้โดย ประหยัด กินใช้อย่างพอเพียง ทำงานหารายได้เพิ่ม กู้ยืม หมุนเงิน รัฐบาลช่วยเหลือ เร่งแก้ไขปัญหา ฯลฯ

อันดับ 2 เศรษฐกิจตกต่ำ ร้อยละ 69.05

             มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน มีคนตกงาน ต่างชาติไม่ลงทุน ทำให้ประเทศไม่ก้าวหน้า คนไม่มีกำลังซื้อ ฯลฯ วิธีแก้คือ รัฐต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน ธนาคารให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ ยกเว้นภาษี เร่งจัดการเลือกตั้ง ฯลฯ

อันดับ 3 อุบัติเหตุบนท้องถนน การจราจร ร้อยละ 66.46

             เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง มีความรุนแรงมากขึ้น คนใช้รถใช้ถนนมากขึ้น กฎหมายไม่รุนแรง ออกไปทำงานทุกวัน ฯลฯ ซึ่งวิธีแก้คือ ช่วยกันรณรงค์ กระตุ้นให้เกิดจิตสำนึก ปฏิบัติตามกฎจราจร เมาไม่ขับ ขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท ฯลฯ

อันดับ 4 การเมือง โดยเฉพาะการเลือกตั้งและความขัดแย้ง ร้อยละ 63.45

             เพราะยังมีความขัดแย้ง การทุจริตคอร์รัปชั่น กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ อยากให้มีการเลือกตั้ง ฯลฯ  วิธีแก้ รัฐบาลดำเนินการตามโรดแมป จัดการเลือกตั้ง ปฏิรูปอย่างจริงจัง รับฟังความคิดเห็น ทุกฝ่ายร่วมมือกัน ฯลฯ

อันดับ 5 โรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพอนามัย ร้อยละ 63.08

             เพราะการมีโรคประจำตัว กระทบต่อการทำงาน ค่ารักษาพยาบาลสูง กังวลว่าไม่มีคนคอยดูแล ไม่อยากป่วย ฯลฯ  แก้ไขได้โดย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ดูแลสุขภาพ พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียด กินอาหารมีประโยชน์ ฯลฯ

อันดับ 6 หน้าที่การงาน งานที่ทำ ธุรกิจ ค้าขาย ร้อยละ 61.67

            เพราะเศรษฐกิจไม่ดี อาจมีการเลิกจ้าง ลดค่าแรง มีลูกค้าน้อยลง รายได้ลด ธุรกิจซบเซา ฯลฯ วิธีแก้ ต้องช่วยเหลือตนเอง หาจุดเด่นเพื่อเพิ่มมูลค่า ขยันทำงานมากขึ้น หารายได้เสริม ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ฯลฯ  

อันดับ 7 สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สภาพอากาศ ร้อยละ 45.17

            เพราะเสื่อมโทรมลงทุกวัน มีคนบุกรุก ทำร้ายสัตว์ป่าและธรรมชาติ ทำให้โลกร้อน อากาศเปลี่ยนแปลง ฯลฯ วิธีแก้คือต้องกระตุ้นให้ทุกคนมีจิตสำนึก ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และไม่ทำลาย ฟื้นฟูผืนป่า รัฐเอาจริงเอาจัง  ฯลฯ

อันดับ 8 คุณภาพการศึกษาไทย ร้อยละ43.12

            เพราะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ เป็นห่วงเยาวชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไทยการศึกษารั้งท้าย ฯลฯ วิธีแก้คือการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง ปรับโครงสร้างการศึกษา จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ฯลฯ

อันดับ 9 การบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เป็นธรรม สองมาตรฐาน ร้อยละ 42.81

            เพราะมีข่าวให้เห็นบ่อยครั้ง ใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายในทางมิชอบ ไม่ยุติธรรม คนรวยกับคนจนแตกต่างกัน ฯลฯ วิธีแก้คือ มีช่องทางร้องเรียน ดำเนินการอย่างจริงจัง มีบทลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเหมาะสม ช่วยกันสอดส่องดูแล ฯลฯ

อันดับ 10 คุณธรรม จริยธรรมของคนในสังคม ร้อยละ40.93

            เพราะสังคมเสื่อมโทรม คนเห็นแก่ตัว ไม่มีน้ำใจ อารมณ์ร้อน มีพฤติกรรมรุนแรง โหดร้าย อาชญากรรมมากขึ้น ฯลฯ วิธีแก้คือ การอบรมเลี้ยงดูที่ดี ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ มีแบบอย่างที่ดีให้เห็น ใกล้ชิดศาสนา ฯลฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


ภาพจาก สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดโพล ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ เครียดเรื่องปากท้อง-เศรษฐกิจ มากสุด โพสต์เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:16:00 2,286 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เปิดโพล ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้ เครียดเรื่องปากท้อง-เศรษฐกิจ มากสุด ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP