บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังแพ้คดีเจ๊ติ๋ม ชี้มีความเห็นแย้ง 3 ประเด็น

บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังแพ้คดีเจ๊ติ๋ม

            บอร์ด กสทช. มีมติยื่นอุทธรณ์กรณี เจ๊ติ๋ม ชนะคดีคืนใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัลได้ พร้อมเตรียมส่งเรื่องยื่นอุทธรณ์ ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

            วันที่ 14 มีนาคม 2561 พ.อ. นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แถลงข่าวผลประชุมบอร์ด กสทช. ว่า บอร์ด กสทช. มีมติยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครอง กรณีที่ศาลปกครองกลางมีมติให้ บริษัท ไทยทีวี จำกัด บอกเลิกใบอนุญาตทีวีดิจิทัลได้ และไม่จำเป็นต้องชำระค่างวดในส่วนที่เหลือหลังบอกเลิกสัญญาแล้ว และให้ กสทช. ต้องคืนหลักประกันให้กับผู้ฟ้องร้อง โดยจะเตรียมยื่นอุทธรณ์ภายใน 2-3 สัปดาห์นี้

            ทั้งนี้ กสทช. มีความเห็นแย้งใน 3 ประเด็นหลัก คือ

            1. กรณีศาลมีคำวินิจฉัยว่าการให้ใบอนุญาตของ กสทช. เป็นการออกใบอนุญาตที่เป็นการให้เอกชนเข้าร่วมการงานกับรัฐ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ ร่วมระบบสัญญาสัมปทาน ซึ่ง กสทช. ตั้งขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนผ่านระบบสัญญาสัมปทานให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบใบอนุญาต ดังนั้น ในส่วนนี้จึงไม่น่าจะตรงกับเจตนารมย์ของการตั้ง กสทช. ดังนั้น คำวินิจฉัยดังกล่าวจะกลับไปสู่ระบบสัญญาสัมปทานที่ไม่มีประสิทธิภาพ

            2. คำวินิจฉัยที่ระบุว่า กสทช. ไม่ได้ปฏิบัติตามสัญญาในการขยายโครงข่ายการให้บริการตามแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงฯ ตนติดว่าศาลปกครองกลางเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจากสิ่งที่มีอยู่ การขยายสัญญาณโครงข่ายได้ออกประกาศให้ครอบคลุมปีแรก 50% หลังจากประกาศไปแล้ว 1 ปี จะครอบคลุม 80% และปีที่ 3 ครอบคลุม 90% และปีที่ 4 ครอบคลุม 95% ของจำนวนประชากรเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ถือว่าเป็นไปตามกำหนดทุกประการ

            3. ในส่วนการชำระใบอนุญาต ตามหลักเกณฑ์การประมูล ผู้ที่ประมูลใบอนุญาตจะต้องจ่ายค่าใบอนุญาตตามกฎหมาย เมื่อได้รับใบอนุญาต ซึ่ง กสทช. ได้มีการอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตแบ่งจ่ายเป็นรายงวด และมีการนำหนังสือรับรองจากแบงค์การันตีมาค้ำประกันด้วย

            อย่างไรก็ตาม กสทช. ยืนยันว่า ไม่มีความกังวลใด ๆ หากช่องดิจิทัลรายอื่นจะดำเนินการตามช่องไทยทีวี เนื่องจากขณะนี้ก็ยังไม่ทราบผลสุดท้ายว่า คำวิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดจะออกมาเป็นอย่างไร


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บอร์ด กสทช. เตรียมยื่นอุทธรณ์ หลังแพ้คดีเจ๊ติ๋ม ชี้มีความเห็นแย้ง 3 ประเด็น โพสต์เมื่อ 14 มีนาคม 2561 เวลา 18:08:26 1,735 อ่าน
TOP