x close

วันหยุดปี 2562 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2562

วันหยุดยาว 2562
         วันหยุดประจำปี 2562 ตรงกับวันไหนบ้าง แล้ววันไหนคือวันหยุดราชการ ไปเปิดปฏิทินปี 2019 เช็กวันหยุดกันเลย

        ก่อนจะวางแผนทำงาน หรือเลือกวันเดินทางท่องเที่ยวในปี 2562 ก็ต้องเปิดปฏิทินเช็กวันหยุดประจำปีกันก่อนนะคะ ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอม รวบรวมข้อมูลวันหยุดของปี 2562 ทั้งวันหยุดราชการ และวันหยุดยาว มาให้ตรวจสอบตารางเวลา สำหรับวางแผนต่าง ๆ กันแล้ว ตามไปเปิดปฏิทินด้วยกันเลย

วันหยุดประจำปี 2562

วันหยุด เดือนมกราคม 2562

        - วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2562

        - วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 วันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2562

        - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี
        - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันจักรี
        - วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
        - วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
        - วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
        - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
        - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

        * บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2562

        - วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 วันแรงงาน
        - วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
        - วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 วันพืชมงคล
        - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
        - วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2562
 
        - วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2562

        - วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 วันอาสาฬหบูชา
        - วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 วันเข้าพรรษา
        - วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
        - วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

วันหยุด เดือนสิงหาคม 2562

        - วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ
 
วันหยุด เดือนตุลาคม 2562

        - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
        - วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
        - วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2562 (เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

        - วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

วันหยุด เดือนธันวาคม 2562

        - วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9), วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
        - วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 วันรัฐธรรมนูญ
        - วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เพิ่่มเติมวันหยุดสิ้นปีกรณีพิเศษสำหรับราชการ และเอกชน (บางแห่ง)
        - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

          นอกจากนี้ เรายังสรุปวันหยุดยาว 2562 ที่หยุดติดต่อกันหลายวันมาให้ทุกคนได้ทราบกันอีก ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวไหน หรือจะทำอะไร มาเช็กกันได้เลย

วันหยุดยาวประจำปี 2562

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2561 - เดือนมกราคม 2562

          วันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
          - วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
          - วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
          - วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

หยุดยาวเดือนเมษายน 2562

          วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 วันจักรี
          - วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562
          - วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันจักรี

          วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน (หรือ 5 วัน)

          - วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
          - วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
          - วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
          - วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2562 วันสงกรานต์
          - วันอังคารที่ 16 เมษายน 2562 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

          * บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2562

          วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562
          - วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562
          - วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 วันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

          วันวิสาขบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 วันวิสาขบูชา
          - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
          - วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

หยุดยาวเดือนมิถุนายน 2562

          วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562
          - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562
          - วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2562

          วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562
          - วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10) และวันเข้าพรรษา
          - วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)

หยุดยาวเดือนสิงหาคม 2562

          วันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562
          - วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562
          - วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2562

          วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562
          - วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
          - วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)

หยุดยาวเดือนพฤศจิกายน 2562 (เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

          กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

        - วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
        - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562
        - วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562
        - วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2562 (เพิ่มเติมกรณีพิเศษ)

        - วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562
        - วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562
        - วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ และเป็นวันหยุดเอกชน (บางแห่ง)
        - วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562
        - วันพุธที่ 1 มกราคม 2562

          เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี 2562 ให้เรียบร้อย แล้วจัดการตารางชีวิตกันได้เลยค่ะ
*** หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 30 ตุลาคม 2562


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2562 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2562 อัปเดตล่าสุด 20 ธันวาคม 2562 เวลา 16:07:27 3,600,744 อ่าน
TOP