x close

17 พฤษภาคม วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ


IDAHOT

             17 พฤษภาคม วันสากลยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia : IDAHOTB) เผยที่มาของวันสำคัญที่มีขึ้นเพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น

             ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ที่ประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้มีมติรับรองบัญชีจำแนกทางสถิติระหว่างประเภทของโรค และปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการระบุว่า รักร่วมเพศ (Homosexual) หรือความพึงพอใจในเพศเดียวกันนั้น ไม่จัดว่าเป็นความผิดปกติทางจิตเวช จากนั้นในปี 2547 จึงได้มีการจัดตั้ง วันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน ขึ้นมา หรือ International Day against Homophobia มีชื่อย่อว่า I.DA.HO เพื่อให้ผู้คนทั่วโลกได้เข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ไม่ว่าจะเป็น Lesbian (เลสเบี้ยน), Gay (เกย์), Bisexual (ไบเซ็กชวล) และ Transgender/Transsexual (คนข้ามเพศ) รวมทั้งให้การสนับสนุนนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับกลุ่ม LGBT
17 พฤษภาคม วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ

             ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการเพิ่มคำว่า เกลียดกลัวคนข้ามเพศ (Transphobia) เข้าไปในชื่อวันสำคัญดังกล่าวด้วย เพื่อชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมทางเพศ หรือเพศวิถี และการแสดงออกทางเพศ วันสำคัญดังกล่าวจึงใช้ว่า International Day Against Homophobia and Transphobia หรือชื่อย่อว่า IDAHOT กระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้มีการเพิ่มคำว่า เกลียดกลัวคนรักสองเพศ (Biphobia) เข้าไปอีกหนึ่งคำ เพื่อให้รับทราบถึงปัญหาแบบชี้เฉพาะที่ชาวรักร่วมเพศต้องเผชิญ

17 พฤษภาคม วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ

             จนถึงปัจจุบัน วันสำคัญดังกล่าวได้ใช้ชื่อเต็ม ๆ ว่า วันสากลยุติความเกลียดกลัว คนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia : IDAHOTB) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงและการแบ่งแยกในสังคมที่กลุ่ม LGBT ได้เผชิญ และต้องการส่งสารไปยังรัฐบาลและสื่อสาธารณะให้เกิดความตระหนักในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

17 พฤษภาคม วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ

             วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหลายประเทศ รวมไปถึงสถาบันระดับสากล เช่น สภายุโรป โดยปัจจุบันมีมากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกที่ออกมาร่วมเฉลิมฉลองให้กับวันสำคัญดังกล่าว โดยจำนวนนี้มี 37 ประเทศที่กฎหมายรับรองเรื่องการแต่งงานเพศเดียวกันอย่างถูกต้อง

             ทั้งนี้ ในวันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ และคนรักสองเพศ ทุก ๆ ปีจะมีธีมที่แตกต่างกันออกไป อย่างเมื่อปี 2018 ที่มีชื่อธีมว่า Alliances for Solidarity หรือพันธมิตรเพื่อความเป็นปึกแผ่น โดยทางเว็บไซต์ dayagainsthomophobia.org ได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับธีมวันสำคัญปีนั้นว่า ไม่มีการต่อสู้ครั้งไหนที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้โดยลำพัง ดังนั้นจึงต้องมีการเสริมกำลังจากพันธมิตร ทั้งจากพันธมิตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงหาผู้สนับสนุนใหม่ที่จะช่วยให้กลุ่ม LGBT มีเสียงดังมากยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อกลุ่ม LGBT ในสังคมทั่วโลก 

17 พฤษภาคม วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ


ภาพจาก dayagainsthomophobia.org
ขอบคุณข้อมูลจาก who.int, dayagainsthomophobia.org, apa.org, dayagainsthomophobia


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
17 พฤษภาคม วันสากลยุติการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน คนข้ามเพศ คนรักสองเพศ อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:33:06 7,755 อ่าน
TOP