x close

จ่อคุก สาวหัวร้อนซีด แอบอ้างจบ ธรรมศาสตร์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. ส่อโดนทั้งจำทั้งปรับ


ครอบครัวหัวร้อน

          สาวในคลิปครอบครัวหัวร้อนทำร้ายตำรวจส่อคุก หลังแอบอ้างจบนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ทั้งที่ไม่ได้จบจริง พบมีความผิดตามกฎหมาย มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

          จากกรณีคลิปครอบครัวทำร้ายตำรวจ ที่มาบตาพุด และทางหญิงก่อเหตุนั้น ได้ระบุว่า ตัวเองเรียนจบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนกลายเป็นข่าวโด่งดัง ซึ่งต่อมาเจ้าตัวได้ยอมรับว่าเป็นการแอบอ้าง เหตุเพราะไม่ชอบตำรวจ และเพื่อเอาตัวรอด โดยมักอ้างอย่างนี้เสมอเมื่อเกิดการทะเลาะวิวาทเพื่อข่มคู่กรณี (อ่านข่าว : สาวหัวร้อน รับไม่ได้จบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์)
          เกี่ยวกับเรื่องนี้ สำนักข่าวสปริงนิวส์ รายงานว่า จากการกระทำดังกล่าวนั้น เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเคยประกาศทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ชื่อว่า พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 หมวด 9 บทกําหนดโทษ ประกอบด้วย

ครอบครัวหัวร้อน

          มาตรา 88

           - ผู้ใดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่องหมาย หรือเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัยหรือสิ่งใดที่เลียนแบบสิ่งดังกล่าวโดยไม่มีสิทธิที่จะใช้ หรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือมีตําแหน่งใด ในมหาวิทยาลัยโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ถ้าได้กระทําเพื่อให้บุคคลอื่นเชื่อว่าตนมีสิทธิที่จะใช้หรือมีวิทยฐานะ หรือมีตําแหน่งเช่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
          มาตรา 89

          - ผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

          (1) ปลอมหรือทําเลียนแบบซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะทําเป็นสีใดหรือทําด้วยวิธีใด ๆ

          (2) ใช้ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยปลอม หรือซึ่งทําเลียนแบบ หรือ

          (3) ใช้หรือทําให้ปรากฏซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานของมหาวิทยาลัยที่วัตถุหรือสินค้าใด ๆ โดยฝ่าฝืนมาตรา 86 วรรคสอง ถ้าผู้กระทําความผิดตาม (1) เป็นผู้กระทําความผิดตาม (2) ด้วย ให้ลงโทษตาม (3) แต่กระทงเดียว ความผิดตาม (3) เป็นความผิดอันยอมความได้

ครอบครัวหัวร้อน

ครอบครัวหัวร้อน

ครอบครัวหัวร้อนภาพและข้อมูลจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
จ่อคุก สาวหัวร้อนซีด แอบอ้างจบ ธรรมศาสตร์ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ. ส่อโดนทั้งจำทั้งปรับ โพสต์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 19:54:45 42,664 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP