x close

บิ๊กตู่รับไม่ได้ ชงงบไมโครโฟน รัฐสภาใหม่ตัวละ 1.2 แสน ตีกลับไปทบทวนใหม่

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา

          ครม. อนุมัติงบสร้างรัฐสภาใหม่ 512.5 ล้านบาท เผย นายกฯ รับไม่ได้ นาฬิกาเรือนละ 7 หมื่น ไมโครโฟนตัวละ 1.2 แสน ตีกลับไปทบทวนใหม่ ชี้แพงเกินไป รายละเอียดไม่ชัดเจน

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่วงเงิน 512.5 ล้านบาท โดยขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปี 2554-2556 เป็น 2561-2563
          ในจำนวนดังกล่าว ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ 273.51 ล้านบาท ค่าควบคุมงานก่อสร้าง 150.45 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้าง 88.54 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดให้ก่อสร้างเสร็จเร็วขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของห้องประชุมวุฒิสภา ห้องกรรมาธิการ และที่ทำงานบุคลากร กำหนดเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 ส่วนห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร และพื้นที่เชื่อมต่อบางส่วน กำหนดแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2562 เพื่อรองรับการเลือกตั้ง โดยจะเก็บรายละเอียดให้เสร็จในเดือนธันวาคม 2562

          พล.ท. สรรเสริญ กล่าวว่า ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสนอของบประมาณมาจำนวน 8,135.56 ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเป็นปี 2561-2563 แต่ ครม. ไม่อนุมัติ เพราะไม่มีรายละเอียดชัดเจน และอุปกรณ์-เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศบางชนิดมีราคาแพงเกินไป จึงให้กลับไปทำรายละเอียดมาใหม่ ปรับค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะค่าไมโครโฟน และนาฬิกาให้มีราคาถูกลง

          นอกจากนี้ ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรีได้ฟังความเห็นของสำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงยังไม่อนุมัติ ให้กลับไปทบทวนใหม่ โดยนายกฯ ระบุว่า ยอมไม่ได้กับเครื่องไมโครโฟน 1.2 แสนบาท และนาฬิกา 70,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บิ๊กตู่รับไม่ได้ ชงงบไมโครโฟน รัฐสภาใหม่ตัวละ 1.2 แสน ตีกลับไปทบทวนใหม่ โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10:28:18 16,332 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP