สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

          สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัส ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ด้านนายกฯ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

          วันที่ 11 สิงหาคม 2561 เฟซบุ๊กเพจของ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เผยแพร่พระดำรัส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ความว่า

          "อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ จึงขอตั้งกัลยาณจิต ร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมนัสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษามาโดยสวัสดี นับถึงบัดนี้ได้ 86 พรรษาบริบูรณ์

          สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อปวงพสกนิกร ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระองค์ประดุจ 'แม่ของแผ่นดิน' ด้วยน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาด ทรงมุ่งหวังประโยชน์สุขของทวยราษฎร์เป็นที่ตั้ง จึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังความสวัสดีแก่ทุกชีวิต ทั่วทุกสารทิศในราชอาณาจักร ทรงแผ่พระบารมี เป็นที่พึ่งพำนักของผู้ตกทุกข์ได้ยาก สมดั่งที่เคยมีพระราชปรารภถึงพระราชสมัญญา 'แม่' ซึ่งประชาชนน้อมถวาย ว่า 'คำว่าแม่นี่เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์สูงส่งที่สุด การที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่ บุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิด และสำนึกในเกียรติยศอันนี้ และทำหน้าที่ให้ดีที่สุด'

          ทางราชการได้กำหนดให้วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมของทุกปี เป็น 'วันแม่แห่งชาติ' จึงขอให้ผู้เป็น 'แม่' ทุกคน จงตระหนักถึงเกียรติยศและหน้าที่ของความเป็นมารดา เพื่อจักได้ทำหน้าที่แม่ให้ดีที่สุด ให้สมดังพระราชปรารภข้างต้น อันจักอำนวยผลให้บุตรของตนๆ เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเติบใหญ่เป็นพลเมืองดี สามารถนำพาราชอาณาจักรไทยให้รุ่งเรืองไพบูลย์

          ในขณะเดียวกัน ก็ขอให้ผู้เป็น 'ลูก' ทุกคน จงครองตนอยู่ในศีลธรรมจรรยา ไม่ประพฤติการอันละเมิดพระราชกำหนดกฎหมาย นำพาความเสียหายมาสู่วงศ์สกุลและสังคม ซึ่งอาจทำให้มารดาต้องเดือดร้อนระทมใจ ขอจงเป็นลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ อันนับเป็นมงคลยอดชีวิตแก่ผู้สามารถประพฤติเช่นนั้นได้ทุกคน

          ณ อุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา อาตมภาพขออัญเชิญพระพุทธภาษิตมากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า 'พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร' แปลความว่า 'มารดาบิดาเป็นพรหมของบุตร'

          ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎรทั้งปวง จงสามัคคีร่วมใจกัน ในอันที่จะประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เพื่อ 'แม่แห่งชาติ' จักได้ทรงพระเกษมสำราญ ทรงเบาพระราชหฤทัย ว่าลูกไทยของพระองค์ ล้วนมีสติสำนึกรู้อยู่ในคุณธรรม พร้อมเป็นกำลังของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป

          ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา โปรดอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นกำลังพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นมิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร ตราบกาลนาน เทอญ"

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

          ขณะที่ในวันที่ 12 สิงหาคม รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม พรรษา 86 โดยงานจะมีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค รวมถึงในต่างประเทศ ซึ่งในส่วนกลาง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในเวลา 07.00 น. ณ ท้องสนามหลวง พร้อมนิมนต์พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 243 รูป มารับบิณฑบาต โดยสิ่งของและอาหารแห้งที่ได้รับบิณฑบาตนี้ จะนำไปมอบให้สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ต่อไป ขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานต่างสวมใส่เสื้อผ้า ในโทนสีฟ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

          ทั้งนี้ในเวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ที่เวทีท้องสนามหลวง โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดเพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศร่วมถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สมเด็จพระสังฆราช ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โพสต์เมื่อ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08:45:17 2,500 อ่าน
TOP