ชี้แจงข้อมูลล่าสุด เพื่อเยียวยาผู้ถูกกล่าวหาคดีอดีตรองผู้ว่า กปน. ดับ

         สำนักงานทนายความไชยรัตน์ วัตรสังข์ ส่งจดหมายชี้แจงกรณีคนร้ายใช้ไม้เบสบอลตีหัว นายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล  อดีตรองผู้ว่าการผลิตและส่งน้ำ การประปานครหลวง จนเสียชีวิตคาห้องทำงาน 

ศาลยกฟ้อง กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาคดี อดีตรองผู้ว่า กปน. เสียชีวิต ปี 59


          เกี่ยวกับเรื่องนี้ กองบรรณาธิการข่าว ได้รับหนังสือชี้แจงจาก สำนักงานทนายความไชยรัตน์ วัตรสังข์ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 จึงขอลงข้อความตามจดหมาย ดังนี้

          ตามหนังสือที่อ้างถึง เว็บไซต์ www.hilight.kapook.com/view/138316 วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ได้ลงข้อความโฆษณาว่า  "รวบแล้ว คนร้ายฆ่าโหดรองผู้ว่าฯ การประปา รับ ขัดแย้งกันเรื่องงาน" และ www.hilight.kapook.com/view/138363 วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ได้ ลงโฆษณาข้อความว่า "ศาลให้ประกันตัวมือฆ่าโหดอดีตรองผู้ว่า กปน.วงเงิน 2 ล้าน" รวมทั้งข้อความอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาพอสรุปได้ว่านายพัฒนะ กวี เป็นคนร้ายในคดีฆ่านายวีรชาติ โอฬาพิริยกุล อดีตผู้ว่าการประปานครหลวง รายละเอียดท่านทราบดีอยู่แล้ว นั้น

          ขอเรียนว่า ข้อความที่ลงโฆษณาในเว็บไซต์ดังกล่าวมิได้เป็นความจริงแต่ประการ ใด ซึ่งได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมแล้ว โดยพนักงานอัยการ สํานักงาน อัยการสูงสุด โจทก์ นางนิตยา โอฬาพิริยกุล, นายสัณห์ โอฬาพิริยกุล, นางสาวนลิน โอฬาพิริยกุล โจทก์ร่วมทั้งสาม ได้ยื่นฟ้องนายพัฒนะ กวี กับพวกรวม 2 คน เป็นจําเลยต่อศาลจังหวัดมีนบุรี ซึ่งศาลจังหวัดมีนบุรี ได้พิพากษายกฟ้อง ต่อมาโจทก์ - โจทก์ร่วมได้อุทธรณ์คําพิพากษา และศาล อุทธรณ์ได้มีคําพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยให้ยกฟ้องจําเลยทั้งสองเช่นเดียวกัน

          รายละเอียดปรากฏตามสําเนาคําพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ จึงเป็นหลักฐาน ยืนยันได้อย่างชัดแจ้งว่านายพัฒนะ กวี กับพวกรวม 2 คน มิได้กระทําความผิดตามที่ลงโฆษณา ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดมาแต่อย่างใด โดยยังคงปรากฏข้อความโฆษณาดังกล่าวอยู่จนถึงวันนี้ ทําให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือเกียรติคุณหรือเป็นที่เสียหายแก่ทางทํามาหาได้หรือทาง เจริญของนายพัฒนะ กวี ผู้ถูกกล่าวหา เป็นอย่างมาก คดีลักษณะดังกล่าวนี้ กฎหมายห้าม คู่ความฎีกา ตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เว้นแต่ผู้พิพากษาที่ นั่งพิจารณาหรือลงชื่อในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์เห็นควรให้ฎีกาหรือมีความเห็นแย้งไว้ หรือ อัยการสูงสุดอนุญาตให้ฎีกาตามมาตรา 221 จึงจะยื่นฎีกาคําพิพากษาได้

          เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายและเยียวยาให้แก่นายพัฒนะ กวี ผู้ถูก กล่าวหา ข้าพเจ้าในฐานะทนายความ ขอแจ้งให้ท่านลงโฆษณาแก้ไขข่าวให้เป็นไปตาม ข้อเท็จจริงตามที่ศาลจังหวัดมีนบุรีและศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาดังกล่าว ภายในกําหนด 3 วัน นับแต่ท่านได้รับหนังสือบอกกล่าวฉบับนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้า ลงชื่อ นายไชยรัตน์ วัตรสังข์ ทนายความผู้รับมอบอํานาจ

          ** ทั้งนี้ในจดหมายที่สำนักงานทนายความส่งมา ไม่ได้มีสำเนาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แนบมาด้วย ทางกองบรรณาธิการจึงไม่สามารถลงเนื้อหาดังกล่าวได้และกำลังติดตามขอมาเพื่อประกอบการนำเสนอข่าวต่อไปค่ะ

ศาลยกฟ้อง กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาคดี อดีตรองผู้ว่า กปน. เสียชีวิต ปี 59

ศาลยกฟ้อง กลุ่มผู้ถูกกล่าวหาคดี อดีตรองผู้ว่า กปน. เสียชีวิต ปี 59


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ชี้แจงข้อมูลล่าสุด เพื่อเยียวยาผู้ถูกกล่าวหาคดีอดีตรองผู้ว่า กปน. ดับ โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2561 เวลา 17:43:11 1,864 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP