คสช. ออกคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมได้ แต่ห้ามหาเสียง


           คสช. ออกคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมือง สามารถดำเนินกิจกรรมได้ แต่ห้ามหาเสียง พร้อมให้ กกต. แบ่งเขตการเลือกตั้งก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. จะบังคับใช้

พรรคการเมือง

           เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 สำนักข่าว INN รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 เพื่อให้มาตรการเกี่ยวกับพรรคการเมืองได้ผลในการปฏิรูปตามมาตรา 45 และ 258 ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งเพื่อให้พรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นก่อนแล้ว และที่จัดตั้งขึ้นใหม่สามารถดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เกิดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกนั้นเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้ในมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญ และเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น จึงควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองที่จำเป็นบางกรณี ซึ่งพรรคการเมืองต้องดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง โดยให้สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลา 90 วัน นับแต่มีประกาศพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นระยะเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อไป

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการแก้ไขข้อบังคับพรรค, เลือกหัวหน้าพรรค, จัดตั้งสาขาพรรค, เปิดรับสมัครสมาชิกพรรค, จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง, ติดต่อประสานงานกับสมาชิกพรรคได้แต่ห้ามหาเสียง และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตการเลือกตั้งได้ ก่อนกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. มีผลใช้บังคับ

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง

พรรคการเมือง


สำนักข่าว INN

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คสช. ออกคำสั่งคลายล็อกพรรคการเมือง ดำเนินกิจกรรมได้ แต่ห้ามหาเสียง โพสต์เมื่อ 14 กันยายน 2561 เวลา 19:19:45 5,358 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP