ธอส.รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี 2561 รางวัลอันทรงเกียรติในการเป็นองค์กรทัดเทียมมาตรฐานสากล จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
          วันนี้ (15 พฤษภาคม 2562) นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ที่ประกาศให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผ่านเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ คว้ารางวัล TQC ประจำปี 2561
          โดยมี ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยรางวัล TQC หรือรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขององค์กร เพราะสะท้อนให้เห็นว่า ธอส. มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในระดับสากล และเกิดขึ้นจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ที่ให้ความสำคัญกับการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำงาน มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมาย พร้อมกับมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่องค์กร เพื่อเดินหน้าตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน พร้อมร่วมกันพัฒนา ธอส. ให้เติบโต ได้อย่างยั่งยืน และมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารต่อไป 
ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธอส.รับรางวัล "การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" ประจำปี 2561 รางวัลอันทรงเกียรติในการเป็นองค์กรทัดเทียมมาตรฐานสากล จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม โพสต์เมื่อ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:23:36 279 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP