x close

วันหยุดปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563


          
ปฏิทินวันหยุด 2563 ตรงกับวันอะไรบ้าง มาอัปเดต ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563 วันหยุดธนาคาร หยุดยาวปี 2563 มีวันไหนบ้าง มาเช็กให้ไวแล้ววางแพลนลาไปท่องเที่ยว และพักผ่อนกายใจ

          เช็กเลยว่าวันหยุดปี 2563 มีวันไหนบ้าง ทั้งวันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ และวันหยุดยาว ปี 2563 วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมวันหยุด ปี 2563 ไว้ให้แล้ว ก่อนจะวางแผนชีวิตทั้งกลับบ้านต่างจังหวัด หรือลายาว ๆ ไปเที่ยว เล็งให้ดีเลยว่าวันไหนดี

วันหยุด 2563

วันหยุดประจำปี 2563

วันหยุด เดือนมกราคม 2563

          - วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่


วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

          - วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

          - วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา


วันหยุด เดือนเมษายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

          - วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

          - วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์ ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

          - วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19


วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

          - วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

          - วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

          - วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล


วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

          - วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          - วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.

          - วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

          - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

          - วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


วันหยุด เดือนกันยายน 2563

          - วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

          - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์


วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

          - วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช


วันหยุด เดือนพฤศจิกายน 2563

          - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

          - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.


วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

          - วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

          - วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

          - วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          นอกจากนี้ เรายังสรุปวันหยุดยาว 2563 ที่หยุดติดต่อกันหลายวันมาให้ทุกคนได้ทราบกันอีก ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวไหน หรือจะทำอะไร มาเช็กกันได้เลย
 

+++++++++++++++++++++++++++++++

วันหยุด 2563


วันหยุดยาวประจำปี 2563

หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

          วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

          - วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

          - วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา


หยุดยาวเดือนเมษายน 2563

          วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี


          วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน ** ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

          - วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์


หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2563

          วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

          - วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล


หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2563

          วันอาสาฬหบูชา หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 

          - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา 

          - วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา และวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดเพิ่มเติมตามมติ ครม.


          วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 

          - วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563

          - วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

          - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


หยุดยาวเดือนกันยายน 2563

          วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

          - วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์


หยุดยาวเดือนตุลาคม 2563

          วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

          - วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 


หยุดยาวเดือนพฤศจิกายน 2563

          หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

          - วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 วันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม.

          - วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563


หยุดยาวเดือนธันวาคม 2563

          วันรัฐธรรมนูญ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

          - วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

          - วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563


          วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

          - วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

          - วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

          เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี 2563 ให้เรียบร้อย แล้วจัดการตารางชีวิตกันได้เลยค่ะ


* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 28 กันยายน 2563เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563 อัปเดตล่าสุด 28 กันยายน 2563 เวลา 16:12:42 2,548,653 อ่าน
TOP