x close

วันหยุดปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563


          
ปฏิทินวันหยุด 2563 ตรงกับวันอะไรบ้าง มาอัปเดต ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563 วันหยุดธนาคาร หยุดยาวปี 2563 มีวันไหนบ้าง มาเช็กให้ไวแล้ววางแพลนลาไปท่องเที่ยว และพักผ่อนกายใจ

ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2563

          เช็กเลยว่าวันหยุดปี 2563 มีวันไหนบ้าง ทั้งวันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ และวันหยุดยาว ปี 2563 วันนี้กระปุกดอทคอมได้รวบรวมวันหยุด ปี 2563 ไว้ให้แล้ว ก่อนจะวางแผนชีวิตทั้งกลับบ้านต่างจังหวัด หรือลายาว ๆ ไปเที่ยว เล็งให้ดีเลยว่าวันไหนดี

วันหยุดประจำปี 2563

วันหยุด เดือนมกราคม 2563

          - วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่


วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2563

          - วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

          - วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา


วันหยุด เดือนเมษายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

          - วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - วันพุธ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์


วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2563

          - วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

          - วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

          - วันพืชมงคล (รอหมายกำหนดการ)


วันหยุด เดือนมิถุนายน 2563

          - วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2563

          - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

          - วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)

          - วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันหยุด เดือนสิงหาคม 2563

          - วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ


วันหยุด เดือนตุลาคม 2563

          - วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช


วันหยุด เดือนธันวาคม 2563

          - วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

          - วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

          - วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

          - วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          นอกจากนี้ เรายังสรุปวันหยุดยาว 2563 ที่หยุดติดต่อกันหลายวันมาให้ทุกคนได้ทราบกันอีก ใครมีโปรแกรมไปเที่ยวไหน หรือจะทำอะไร มาเช็กกันได้เลย

ปฏิทินวันหยุดยาว 2563

วันหยุดยาวประจำปี 2563


หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

          วันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา

          - วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

          - วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา


หยุดยาวเดือนเมษายน 2563

          วันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี


          วันสงกรานต์ หยุดติดกัน 5 วัน

          - วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563

          - วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

          - วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์


หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2563

          วันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ

          - วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

          - วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล


หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2563

          วันอาสาฬหบูชา หยุดติดกัน 4 วัน

          - วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          - วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

          - วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา

          - วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)


หยุดยาวเดือนตุลาคม 2563

          วันปิยมหาราช หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช

          - วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563

          - วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 


หยุดยาวเดือนธันวาคม 2563

          วันพ่อแห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

          - วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ

          - วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

          - วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


          วันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ หยุด 4 วัน

          - วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          - วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

          - วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564


          เช็กปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดประจำปี 2563 ให้เรียบร้อย แล้วจัดการตารางชีวิตกันได้เลยค่ะ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2563 ปฏิทินวันหยุดราชการ 2563 โพสต์เมื่อ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:44:00 513,775 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP