x close

วันหยุดยาวปี 2563 ลาเพิ่มวันไหนบ้าง ให้ได้หยุดยาว

          กางปฏิทินวันหยุดยาวปี 2563 แล้วมาร์กเอาไว้เลยว่าจะลาเพิ่มวันไหน มาส่องวันควรลาพักร้อนให้ได้หยุดติดกันยาว ๆ ไปดีกว่า !

          วันหยุดยาวปี 2563 ที่พ่วงวันหยุดราชการแล้วสามารถลาต่อได้อย่างไม่น่าเกลียด แต่ได้วันหยุดยาวติดกันชนิดที่เอาไปพักร้อนให้ฉ่ำใจกันไปเลย มาดูซิว่าวันหยุดยาวปี 2563 จะมีวันไหนน่าสนใจ น่าวางแผนเที่ยวไกล ๆ บ้าง

วันหยุด 2563

เดือนมกราคม

* ช่วงวันสิ้นปี - วันขึ้นปีใหม่ ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน 

          - เสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562

          - อาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562

          - จันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 ลาเพิ่ม 

          - อังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นปี

          - พุธที่ 1 มกราคม 2563 วันขึ้นปีใหม่ 

          - พฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ลาเพิ่ม 

          - ศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 ลาเพิ่ม 

          - เสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 
 

เดือนพฤษภาคม

*ช่วงวันแรงงาน, วันฉัตรมงคล, วันวิสาขบูชา ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 10 วัน 

          - ศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงาน

          - เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

          - จันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

          - อังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ลาเพิ่ม 

          - พุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 วันวิสาขบูชา

          - พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ลาเพิ่ม 

          - ศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ลาเพิ่ม 

          - เสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

เดือนมิถุนายน

*ช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

 เลือกลาได้ 3 ช่วง

*ลาช่วง 1-2 มิถุนายน ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

**ลาช่วง 4-5 มิถุนายน ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

***ลาช่วงวันที่ 1, 2, 4, 5 มิถุนายน ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2563

          - จันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม 

          - อังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม 

          - พุธที่ 3 มิถุนายน 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

          - พฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563

          - อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563

เดือนกรกฎาคม


*ช่วงวันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 

          - อาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา

          - จันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา

          - อังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยเพิ่มเติมตามมติ ครม.

          - พุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563


เดือนสิงหาคม

*ช่วงวันแม่แห่งชาติ

 เลือกลาได้ 3 ช่วง

*ลาช่วง 10-11 ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

**ลาช่วง 13-14 ลาเพิ่ม 2 วัน จะได้หยุดยาว 5 วัน

          ถ้าคิดว่ายังหยุดยาวไม่พอ ! ลองลาแบบย้าว...ยาว

***ลาช่วง 10 , 11, 13, 14 ลาเพิ่ม 4 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

          - จันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ

          - พฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

เดือนตุลาคม

*ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ลาเพิ่ม 1 วัน จะได้หยุดยาว 4 วัน 

          - เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563

          - จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เดือนธันวาคม

 เลือกลาได้ 2 ช่วง

*ช่วงวันพ่อแห่งชาติ, วันรัฐธรรมนูญ ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันพ่อแห่งชาติ

          - อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

          - จันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ

          - อังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 วันรัฐธรรมนูญ

          - ศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - เสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

หรือ

**ช่วงวันสิ้นปี ลาเพิ่ม 3 วัน จะได้หยุดยาว 9 วัน

          - เสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

          - อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563

          - จันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - อังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พุธที่ 30 ธันวาคม 2563 ลาเพิ่ม

          - พฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี

          - ศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่

          - เสาร์ที่ 2 มกราคม 2564

          - อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

          บางเดือนมีวันหยุดยาวเป็นครึ่งเดือนเลยก็ว่าได้ ใครอยากหาเวลาชาร์จแบตฯ ให้ตัวเองอย่างเต็มที่ ช่วงนี้ก็ทำงานเก็บเงินไปก่อน แล้วยกยอดไปขอลาพักร้อนปี 2563 กันเลย !

*หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดยาวปี 2563 ลาเพิ่มวันไหนบ้าง ให้ได้หยุดยาว อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:56:18 224,444 อ่าน
TOP