กฟน. หนุนพลังงานสะอาด มอบโซลาร์เซลล์ต่อยอดชุมชนพอเพียง คอยรุตตั๊กวา

          การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ส่งเสริมพลังงานสะอาด มอบโซลาร์เซลล์ ให้ชุมชนคอยรุตตั๊กวา เพื่อต่อยอดการพัฒนาชุมชนยั่งยืน พร้อมสาธิตตัวอย่างผลสำเร็จการทำเกษตรแบบพอเพียงของชุมชน

 

          กฟน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืน และพอเพียง โดยการมอบแผงโซลาร์เซลล์ และอุปกรณ์สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนแผ่นดินทอง "คอยรุตตั๊กวา" ชุมชนแห่งเดียวในกรุงเทพฯ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นพื้นที่กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งต่อความรู้ด้านเทคโนโลยีทางเลือก ที่นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ให้กับชาวชุมชนได้เป็นอย่างดี

 

 

          ครั้งนี้ กฟน. ได้ทำการติดตั้งโซลาร์เซลล์ แบบ On Grid ขนาด 5.4 kWp ในพื้นที่มัสยิดคอยรุตตั๊กวา เพื่อนำพลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้า และเป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมด้านพลังงานสะอาด พร้อมติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 จุด เพิ่มแสงสว่างในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในเวลากลางคืน โดยมีนายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ กฟน. นายสมใจ มณี ประธานชุมชนคอยรุตตั๊กวา  พร้อมด้วยชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ มัสยิดคอยรุตตั๊กวา กรุงเทพฯ

 

 

          ภายในงานยังมีการสาธิตตัวอย่างการทำเกษตรแบบพอเพียงของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวา เช่น การเพาะเลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์ การนำผลไม้ที่ปลูกได้ในชุมชนมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพ การปลูกผักสวนครัว การเพาะเห็ด และการแปรรูปอาหารเป็นแหนมเห็ดและเห็ดทอด แจกให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมรสชาติ ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ และเป็นกันเองของทุกคน

 

 

          ทั้งนี้ นายจาตุรงค์ เปิดเผยที่มาของโครงการว่า กฟน. มีความต้องการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนจึงเริ่มเข้ามาส่งเสริมชุมชนแผ่นดินทองคอยรุตตั๊กวาตั้งแต่ปี 2559 โดยเริ่มจากการสนันสนุนบ่อปูนซีเมนต์เลี้ยงปลาดุกเพื่อการบริโภคและจำหน่าย เพราะมองเห็นถึงศักยภาพการเป็นชุมชนที่น้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยใช้เวลาเลี้ยงปลาประมาณ 6 เดือนต่อ 1 ครั้ง ได้ผลผลิตประมาณ 43 กิโลกรัมต่อบ่อ ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยคิดเป็นเงินประมาณ 1,132 บาทต่อเดือน

 

กฟน. มุ่งเน้นดูแลระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อม ๆ กับการเข้าไปดูแลพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนตามวิถีทางแห่งความพอเพียง เช่นการส่งมอบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ และการส่งเสริมความรู้ด้านการทำเกษตร เพื่อยกระดับรายได้ ไปพร้อม ๆ กับการเพิ่มความสุขของคนในชุมชน

นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน

ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง

 

          สำหรับในปี 2562 นี้ทาง กฟน. จึงต่อยอดความสำเร็จโดยการส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานสะอาด โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มัสยิดของชุมชน เพื่อลดรายจ่ายค่าไฟฟ้าในการทำกิจกรรมในช่วงกลางวัน และโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 3 จุดเพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืน พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ป้ายไวนิลภาพรวมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน ป้ายโรลอัพให้ความรู้ในแต่ ละฐาน จำนวน 6 ชุด และจัดทำแผ่นพับสำหรับเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้ที่มาเรียนรู้ในชุมชนแห่งนี้

 

 

           ความมุ่งมั่นของ กฟน. ที่ต้องการสร้างชุมชนเข้มแข็งที่พึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบไฟฟ้าที่มั่นคงมี ประสิทธิภาพ และปลอดภัย สนันสนุนส่งเสริมนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในพื้นที่เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น         การส่งมอบโซลาร์เซลล์แก่ชุมชนคอยรุตตั๊กวาในครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการนำนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวบ้านในพื้นที่ มาใช้พลังงานสะอาดเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคตอย่างที่ต้องการ

 

ภาพรอยยิ้มระหว่างผู้บริหาร กฟน. กับชาวบ้านชุมชนคอยรุตตั๊กวา

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

เห็ดทอดจากฟาร์มของชาวบ้านในชุมชน 

การเลี้ยงปลาในโอ่งปูน สำหรับบ้านที่มีพื้นที่จำจัด 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
กฟน. หนุนพลังงานสะอาด มอบโซลาร์เซลล์ต่อยอดชุมชนพอเพียง คอยรุตตั๊กวา โพสต์เมื่อ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:11:44 4,268 อ่าน
TOP