รู้จัก เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เจ้าคุณพระองค์แรกแห่งรัตนโกสินทร์ ก่อน เจ้าคุณพระสินีนาฏ


          เปิดเรื่องราวของ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เจ้าคุณพระ องค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้นำในด้านการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวภายในราชสำนัก ก่อนที่จะมีการสถาปนา เจ้าคุณพระสินีนาฏ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

           เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนา พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หลังจากที่ พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ ได้ปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณในราชการในพระองค์ด้วยความเรียบร้อยและแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมาก จนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย สมควรจะยกย่องให้มีเกียรติยศสูงขึ้นตามโบราณราชประเพณี 

 อ่านเพิ่มเติม : โปรดเกล้าฯ สถาปนา ท่านผู้หญิงสินีนาฏ ขึ้นเป็น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

           ทั้งนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี นับว่าเป็นสตรีที่ได้รับตำแหน่ง เจ้าคุณพระ คนที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งเจ้าคุณพระคนแรกนั้น คือ เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

           เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ หรือ เจ้าคุณจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 5 เป็นพระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งยศในขณะนั้นเป็นเพียง เจ้าคุณจอมมารดาแพ แต่เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขึ้นครองราชย์ ได้มีการสถาปนายศเจ้าจอมมารดาแพ เป็น เจ้าคุณพระประยุรวงศ์

เจ้าคุณพระประยุรวงศ์
ภาพจาก Wikipedia

           ท่านเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ นอกจากในรัชกาลที่ 5 จะได้เป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวภายในราชสำนักแล้ว ยังได้รับหน้าที่เป็นผู้เบิกพระโอษฐ์พระราชโอรสและพระราชธิดา ในรัชกาลที่ 5

           ในปี พ.ศ. 2484 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์เมื่อวัยแก่ชราใกล้จะถึง 90 ปี นายกรัฐมนตรีประกาศชักชวนสตรีไทยให้เปลี่ยนเครื่องแต่งตัว เช่น เปลี่ยนตัดผมสั้นเป็นไว้ยาว เปลี่ยนนุ่งผ้าโจงกระเบนเป็นนุ่งถุง และให้ใส่เกือกใส่หมวก เป็นต้น รัฐบาลไทยได้ชวนเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ให้เป็นผู้นำสตรีที่มีบรรดาศักดิ์ให้เปลี่ยนแปลง ท่านก็ยินดีรับช่วยและเอาตัวของท่านเองออกหน้าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวตามอย่างที่ต้องการ
เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดังนี้

           - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า

           - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ

           - เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ชั้นที่ 5

           - เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 2

           - เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1

           - เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 2

          ในส่วนของเรื่องยศ เจ้าคุณพระ สามารถอ่านได้ ที่นี่  


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
รู้จัก เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เจ้าคุณพระองค์แรกแห่งรัตนโกสินทร์ ก่อน เจ้าคุณพระสินีนาฏ อัปเดตล่าสุด 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:12:47 247,562 อ่าน
TOP