x close

สนพ. ชูนโยบาย Energy For All ส่งคลิป เราสร้างสรรค์...เพื่อทุกคน ชุด 2

           สนพ. จัดทำคลิปวิดีโอ ชูนโยบาย Energy For All ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สะท้อนภารกิจสร้างสรรค์นโยบายพลังงานเพื่อทุกคนอย่างทั่วถึง...เท่าเทียม

           สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จัดทำคลิปวีดิโอ "สนพ.เราสร้างสรรค์...เพื่อทุกคน" ชุดที่ 2 ขึ้น เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของ สนพ. ในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ฐานรากสู่ระดับประเทศ

           นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายพลังงานและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดทำคลิปวีดิโอ "สนพ.เราสร้างสรรค์...เพื่อทุกคน" ชุดที่ 2  เพื่อเผยแพร่ภารกิจชอง สนพ. ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศ ให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อคนไทยทุกคน แม้จะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง แต่ทุกคนก็สามารถเข้าถึงพลังงานได้และมีใช้อย่างพอเพียง ผ่านการวางแผนนโยบายสร้างสรรค์พลังงานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน อาทิ โครงข่ายไฟฟ้าชุมชน Micro Grid โดยระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง การส่งเสริมระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็สามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างเท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เมื่อชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากแข็งแกร่ง ก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง

           ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่ต้องการให้ สนพ. ดำเนินงานภายใต้นโยบาย Energy For All เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และพร้อมรับมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานเพื่อก้าวไปสู่ภูมิภาคอาเซียน ดังนั้น สนพ. จึงไม่หยุดนิ่งที่จะสร้างสรรค์พลังงานด้านอื่น ๆ อาทิ พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานชีวภาพ รวมไปถึงส่งเสริมด้านนวัตกรรมพลังงาน เพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าจะมีพลังงานใช้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  

           ติดตามชมภารกิจการมุ่งมั่นสร้างสรรค์พลังงานเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน  แม้ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศ ในคลิปวิดีโอ "สนพ.เราสร้างสรรค์...เพื่อทุกคน" ชุดที่ 2 ความยาว 2 นาที  ทาง Youtube : Eppo Thailand / Facebook : Eppo Thailand และ www.eppo.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
สนพ. ชูนโยบาย Energy For All ส่งคลิป เราสร้างสรรค์...เพื่อทุกคน ชุด 2 โพสต์เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:49:55 2,242 อ่าน
TOP