x close

กกต. เตรียมเอาผิด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สัปดาห์หน้า เสี่ยงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี

          กกต. เตรียมประชุมพิจารณาดำเนินคดี พ.ร.ป.เลือกตั้ง ม.151 กับ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หลังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยให้พ้นสภาพ ส.ส. ปมถือหุ้นสื่อ สัปดาห์หน้า


กกต.
ภาพจาก inn

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งข่าวการดําเนินการกรณีมีการกล่าวหาว่ากระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง ระบุว่า

           ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคําวินิจฉัย เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ สิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) เพราะเหตุเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จํากัด ซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 อันเป็นวันที่พรรคอนาคตใหม่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง และข่าวสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 105/2562 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ชี้แจงและให้ข้อมูลการดําเนินการกรณีมีผู้กล่าวหานายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กระทําการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองนั้น

           ขอเรียนว่า สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จะเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาขั้นตอนและวิธีการดําเนินการตามหน้าที่และอํานาจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหาและการดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าต่อไป

            จากการตรวจสอบ พ.ร.ป.เลือกตั้ง มาตรา 151 ระบุด้วยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งรู้ตัวว่าไม่มีสิทธิแล้วยังสมัครรับเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กกต. เตรียมเอาผิด ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ สัปดาห์หน้า เสี่ยงถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี อัปเดตล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23:48:56 6,584 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP