x close

ศรีสุวรรณ บุกยื่นหนังสือจี้ กกต. เร่งส่งฟ้องอาญา ธนาธร หลังพ้นสภาพ ส.ส. คดีหุ้นสื่อ

          ศรีสุวรรณ มาตามนัด เข้ายื่นหนังสือจี้ กกต. เร่งพิจารณาสำนวนฟ้องอาญา ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คดีหุ้นสื่อขณะลงสมัครเลือกตั้ง หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นสมาชิกภาพ ส.ส.

ศรีสุวรรณ
ภาพจาก TNN16

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 TNN16 รายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อกรรมการการเลือกตั้ง กรณีศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นสมาชิกภาพ ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) กรณีมีการถือครองหุ้นสื่อมวลชนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ในขณะที่ไปสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความร้องให้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เร่งรีบดำเนินการส่งฟ้องนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ต่อศาลฎีกา ตามครรลองของกฎหมาย เพื่อเป็นบรรทัดฐานให้ผู้ที่คิดจะเป็นนักการเมืองทุกคนได้ระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายต่อไป

          เนื่องจาก พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 151 ประกอบรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) บัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทําหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 20 ปี และในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ศาลมีคําสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดํารงตําแหน่งดังกล่าว ให้แก่สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้วย

ศรีสุวรรณ
ภาพจาก TNN16

          ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งนำผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าว ไปพิจารณาประกอบในสำนวนเพื่อดำเนินการส่งฟ้องนายธนาธร ต่อศาลฎีกาต่อไปด้วย เพราะมีการวินิจฉัยว่า นายธนาธรขาดคุณสมบัติไปแล้ว ซึ่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานรัฐ ตาม มาตรา 211 วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญ 2560         

          ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกหนังสือชี้แจงการดำเนินการ กรณีมีการกล่าวหากระทำผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายธนาธร พ้นสถานะ ส.ส. โดยสำนักงาน กกต จะเสนอเรื่องให้ กกต. พิจารณาตามขั้นตอนและวิธีการดำเนินการตามหน้าที่ และอำนาจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะรวมถึงการแจ้งข้อกล่าวหา และการดำเนินการตาม พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 151 ในการประชุม กกต. สัปดาห์หน้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ศรีสุวรรณ บุกยื่นหนังสือจี้ กกต. เร่งส่งฟ้องอาญา ธนาธร หลังพ้นสภาพ ส.ส. คดีหุ้นสื่อ อัปเดตล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:39:28 6,502 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP