x close

ครม.ยิ่งลักษณ์ โล่ง ! ป.ป.ช. ลงมติ ตีตกคดี พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ไร้มูลความผิด

        ป.ป.ช. ตีตกคดีคณะรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ออก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ไม่ผิดกฎหมาย หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญตีตก พ.ร.บ. นี้ไปปี 2557


ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

        15 มีนาคม 2563 กรุงเทพธุรกิจ รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า มีการลงมติคดีที่คณะรัฐมนตรีชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... (พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท) และส่งร่าง พ.ร.บ. ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้บังคับใช้เป็นกฎหมาย

        ส่วนผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น เริ่มอ้างถึงหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ให้เปลี่ยนคณะกรรมการทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริง พร้อมแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการช่วยในการไต่สวนข้อเท็จจริงให้รัฐมนตรีทราบ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่ง กรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วว่า คณะรัฐมนตรีชุดนั้นยังไม่มีมูลความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาจึงตกไป

        ทั้งนี้ ในปี 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตีตก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ ทำให้ พ.ร.บ. นี้ สิ้นสภาพไปแล้ว
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ครม.ยิ่งลักษณ์ โล่ง ! ป.ป.ช. ลงมติ ตีตกคดี พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้าน ไร้มูลความผิด อัปเดตล่าสุด 17 มีนาคม 2563 เวลา 18:59:40 14,710 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP