x close

16 พฤษภาคม วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

          หนึ่งในวันสำคัญเดือนพฤษภาคมที่อยากให้รู้จักกันไว้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพความต่างด้านวัฒนธรรมและแนวคิด

วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

          16 พฤษภาคม วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (International Day of Living Together in Peace) หลายคนอาจจะไม่คุ้นกับวันนี้ ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามี แต่ทุก ๆ ปีต่อจากนี้ไป อย่างน้อยสักเสี้ยวหนึ่งก็อยากให้จำวันนี้ได้ เพื่อการอยู่ร่วมโลกกันอย่างสันติสุข

วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ก่อตั้งโดยใคร

          มติขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2017 ได้ประกาศให้วันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (International Day of Living Together in Peace)

วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีความสำคัญอย่างไร

          จุดประสงค์ของการมีวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ (International Day of Living Together in Peace) ได้แก่

          - เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการอยู่ร่วมกัน โดยเคารพและศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแนวคิด

          - เพื่อส่งเสริมสันติภาพ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และความสามัคคี แม้จะต่างศาสนา ต่างเชื้อชาติ ต่างเพศ ต่างภาษากันก็ตาม

วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

กิจกรรมในวันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ


          ในวันนี้ทางองค์การสหประชาชาติได้เชิญชวนองค์กรและประเทศต่าง ๆ ให้ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดอง เพื่อช่วยให้เกิดสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนความเคารพและยอมรับในสิ่งที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งเสริมให้การอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันของคนที่มีความแตกต่างทางด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวคิด สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก
UN, Unesco

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
16 พฤษภาคม วันสากลแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:02:05 11,938 อ่าน
TOP