x close

ธอส. มอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้ รพ. จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัย ให้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง แห่งละ 10,000 ชิ้น พร้อมมอบเงินสนับสนุน ร่วมต้านภัย COVID-19


ธอส.

ธอส.

          นายปริญญา พัฒนภักดี ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้จัดโครงการ "ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่ โดย ธอส." เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. ทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร ผู้สูงอายุหรือผู้พิการในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่ธนาคารให้การสนับสนุนรวมพลังประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000,000 ชิ้น เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนนำไปคล้องหน้ากากอนามัยเพื่อบรรเทาปัญหาการบาดเจ็บจากการถูกสายรัดหน้ากากอนามัยกดทับเป็นเวลานานระหว่างใส่ปฏิบัติหน้าที่

           โดยภายหลังจากที่เริ่ม Kick Off โครงการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ธอส. รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร ผู้พิการผู้สูงอายุ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากอนามัยได้แล้วมากกว่า 870,000 ชิ้น  และได้ส่งมอบให้แก่โรงพยาบาล รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ไปแล้วจำนวน 411,000 ชิ้นนั้น

ธอส.

          ล่าสุดธนาคารได้ส่งมอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลลำปาง จังหวัดลำปาง อีกจำนวน 10,000 ชิ้น พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนเพื่อร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ให้แก่ทั้ง 2 โรงพยาบาล โรงพยาบาลละ100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานที่จำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งจุดเริ่มต้นของโครงการ "ร้อยพลังเล็ก สู่ล้านพลังยิ่งใหญ่" ได้แรงบันดาลใจจาก คุณยายประเพ็ญ ฮั่นตระกูล วัย 92 ปี ในการประดิษฐ์สายคล้องหน้ากากให้บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

           ธอส. ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาภายในวัดพระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ วัดช่างแต้ม จ.เชียงใหม่ และวัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่ จำนวนรวม 200,000 บาท เพื่อปรับปรุงสถานที่ประกอบศาสนกิจภายในวัดทั้ง 3 แห่ง ให้เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือการปฏิบัติธรรมของพระภิกษุ สามเณร และประชาชนท้องถิ่นต่อไป

ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.

ธอส.
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ธอส. มอบสายคล้องหน้ากากอนามัยให้ รพ. จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำปาง อัปเดตล่าสุด 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 20:32:24 2,050 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP