x close

กรมบัญชีกลาง สั่ง สธ. ระงับจ่ายเงินเดือนข้าราชการรุ่นสู้โควิด 19 เดือน ก.ค.

         กรมบัญชีกลาง แจ้งกระทรวงสาธารณสุข ระงับจ่ายเงินเดือนข้าราชการรุ่นสู้โควิด-19 เหตุสำนักงบประมาณยังไม่ได้จัดสรรงบให้ รอจ่ายในรอบถัดไป


เงินเดือนข้าราชการ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

         เมื่อวานนี้ (14 กรกฎาคม 2563)  เดลินิวส์ออนไลน์ รายงานว่า นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงนามคำสั่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอให้ระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ส่งถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังนี้

         กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ พบว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงสาธารณสุข มีบันทึกคำสั่งบรรจุบุคลากรในสังกัดของกระทรวงเข้ารับเป็นข้าราชการกรณีพิเศษ แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคโควิด 19 ในอัตราใหม่ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เห็นชอบ

เงินเดือนข้าราชการ
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

         ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการบรรจุในอัตราตั้งใหม่ จะต้องมีเงินงบประมาณรองรับเพียงพอ ต่อการเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ประกอบกับการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นลักษณะเดียวกัน ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องส่งเอกสารขอเบิกเงินให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานสำนักงบประมาณแล้วทราบว่า ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

         ด้วยเหตุนี้ การเบิกจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกรกฎาคมนี้ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขระงับการเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการที่บรรจุตามนโยบายออกไปก่อน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ขอให้เบิกจ่ายในเดือนถัดไป
>> อ่านข้อมูลและติดตามสถานการณ์ COVID-19 << ได้ที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ออนไลน์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมบัญชีกลาง สั่ง สธ. ระงับจ่ายเงินเดือนข้าราชการรุ่นสู้โควิด 19 เดือน ก.ค. อัปเดตล่าสุด 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:07:33 104,289 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP