x close

ปตท. จับมือ CAAT พัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ที่แรกของประเทศไทย          วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) - นายวิทวัส  สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และ ดร.จุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ที่ 2จากขวา) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV Regulatory Sandbox) ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมี นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซ้าย) และ นายบันเทิง เมฆฉาย ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ขวา)

          ร่วมลงนาม เพื่อมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 และสอดคล้องกับการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้สนใจ ผู้ผลิต นักลงทุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้ทดสอบ ทดลอง เพื่อการวิจัยและพัฒนาธุรกิจอากาศยานไร้คนขับ เป็นที่แรกของประเทศไทย ในพื้นที่EECi@วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปตท. จับมือ CAAT พัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ ที่แรกของประเทศไทย อัปเดตล่าสุด 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:14:33 6,363 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP