x close

กรมขนส่ง ยันไม่เรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพมาสอบใหม่-ไม่ยึดคืน แค่ศึกษาวิธีคัดกรองเพิ่ม


           กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่ยึดคืน หรือเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพมาทดสอบขับรถใหม่ รับศึกษาคัดกรองผู้ที่ขาดสมรรถภาพกระทบขับขี่

ใบขับขี่ตลอดชีพ

           วันที่ 9 สิงหาคม 2563 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจะไม่ยึดคืน หรือเรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมดมาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ ตามข้อมูลที่มีการแชร์กันในขณะนี้ แต่จะมีการศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่จะคัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น โรคทางสมอง โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน

ใบขับขี่ตลอดชีพ

          กรมการขนส่งทางบก ยังได้มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุและผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย

          1. การกำหนดสภาวะโรค

          2. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

          3. การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning

          4. การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาตภาคปฏิบัติ

          5. การบริหารจัดการ

          6. การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ โดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ. 1968

          7. การควบคุมพฤติกรรมการขับรถด้วยมาตรการตัดแต้ม (การติดตามประเมินผล) เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
กรมขนส่ง ยันไม่เรียกผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพมาสอบใหม่-ไม่ยึดคืน แค่ศึกษาวิธีคัดกรองเพิ่ม อัปเดตล่าสุด 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15:45:10 5,297 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP