x close

ปฏิทินวันพระ ปี 2564 ปักหมุดไว้เติมแต้มบุญให้ชีวิตราบรื่น

          วันพระวันไหน มาเปิดปฏิทินวันพระ แล้วปักหมุดไปทำบุญให้จิตใจผ่องใส เสริมดวง โชคลาภ บารมี ตลอดปีกัน

ปฏิทินวันพระ

           สายบุญที่ตั้งใจจะทำบุญตลอดทั้งปี คงอยากทราบว่า ในปี 2564 มีวันพระตรงกับวันที่เท่าไรบ้าง ซึ่งโดยปกติ วันพระจะถูกกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ ให้มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2564 มีเดือนอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ดังนั้น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา จะเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน ส่วนวันอาสาฬหบูชา จะตรงกับเดือน 8 หลัง

           พร้อมแล้วก็มาเปิดปฏิทินปี 2564 เพื่อดูวันพระในแต่ละเดือนกันเลย จะได้เตรียมตัวไปตักบาตร ฟังเทศน์ หรือถือโอกาสทำบุญกับครอบครัวในวันพระใหญ่ที่จะเป็นวันหยุดราชการด้วย

ปฏิทินวันพระ ปี 2564
ภาพจาก Piriya Gutsch / Shutterstock.com

เดือนมกราคม  

           วันพุธที่ 6 มกราคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2

           วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2

           วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

           วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

เดือนกุมภาพันธ์

           วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3

           วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3

           วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

           วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 วันมาฆบูชา

เดือนมีนาคม  

           วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4

           วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4

           วันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

           วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

เดือนเมษายน

           วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5

           วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5

           วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

           วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

เดือนพฤษภาคม

           วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6

           วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6

           วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

           วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 วันวิสาขบูชา

เดือนมิถุนายน

           วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 วันอัฏฐมีบูชา

           วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7

           วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 หน้า

           วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หน้า

ปฏิทินวันพระ ปี 2564

เดือนกรกฎาคม

           วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 หน้า

           วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 หน้า

           วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง

           วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง วันอาสาฬหบูชา

เดือนสิงหาคม

           วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 หลัง

           วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง

           วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9

           วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

           วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9

เดือนกันยายน

           วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9

           วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10

           วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

           วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10

เดือนตุลาคม

           วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

           วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

           วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา

           วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11

ปฏิทินวันพระ ปี 2564

เดือนพฤศจิกายน

           วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11

           วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12

           วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

           วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12

เดือนธันวาคม

           วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12

           วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2564 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1

           วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

           วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1

           จริง ๆ แล้วเราสามารถทำบุญกันได้ทุกวัน ไม่จำเป็นต้องเป็นวันพระก็ได้ ดังนั้น หากไม่ว่างในวันพระก็ไม่เป็นไร เพียงถือศีล 5 ตามนี้ก็ถือว่าได้สร้างบุญกุศลแล้ว

           - ศีลข้อที่ 1 การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

           - ศีลข้อที่ 2 ไม่ลักทรัพย์สินของผู้อื่น

           - ศีลข้อที่ 3 ไม่ล่วงประเวณีในคู่ครองของคนอื่น

           - ศีลข้อที่ 4 ไม่โกหกผู้อื่น

           - ศีลข้อที่ 5 ไม่ดื่มสุราเมรัย

           นอกจากนี้ ถ้ามีโอกาสก็ควรหมั่นนั่งสมาธิ เพื่อให้จิตใจสงบ ผ่องใส พร้อมทั้งให้ทาน รู้จักแบ่งปัน เพื่อลดความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ และหากปฏิบัติตามนี้เป็นประจำ ย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบ เยือกเย็น มีสติในการใช้ชีวิต ดังนั้น วันพระในปี 2564 อย่าลืมหันมาทำบุญ และทำดีกันนะคะ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ปฏิทินวันพระ ปี 2564 ปักหมุดไว้เติมแต้มบุญให้ชีวิตราบรื่น อัปเดตล่าสุด 26 เมษายน 2567 เวลา 17:27:17 86,139 อ่าน
TOP