x close

วันพระ 2567 มีวันไหนบ้าง วางแผนเพิ่มพลังบุญ เสริมสิริมงคลตลอดปี

           วันพระปี 2567 คือวันไหนบ้าง ? ทั้งวันพระ วันพระใหญ่ วันโกน วันพระพร้อมวันหยุด มาเช็กวันไปทำบุญได้ตลอดปี
           วันพระวันไหน ? ใครที่อยากทราบว่าในปฏิทินปี 2567 มีวันพระตรงกับวันที่เท่าไร เรารวบรวม วันพระ 2567 มาไว้ให้แล้ว เผื่อวางแผนไปเข้าวัดเข้าวาทำบุญเสริมสิริมงคล ทั้งวันพระเดือนนี้ วันพระเดือนหน้า หรือวันพระเดือนอื่น ๆ วันไหนสะดวกไปเข้าวัดทำบุญกัน

วันพระ คืออะไร

           วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หมายถึง วันประชุมถือศีลฟังธรรมในพุทธศาสนา (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยปกติวันพระจะถูกกำหนดตามปฏิทินจันทรคติให้มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 14 หรือ 15 ค่ำ

กระปุกดอทคอมจึงขอแบ่งปัน คำคมวันพระ ข้อคิด และคติธรรม เพื่อส่งต่อเป็นธรรมทานต่อไป และใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรม ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้สงบ ตามหลักพระพุทธศาสนา

วันพระใหญ่ คืออะไร

          วันพระ สามารถแยกย่อยออกไปอีก 2 วัน คือ 

 • วันพระเล็ก ได้แก่ วันขึ้นและวันแรม 8 คํ่า 

 • วันพระใหญ่ ได้แก่ วันขึ้นและวันแรม 15 คํ่า โดยมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่ในวันพระใหญ่ด้วย ได้แก่ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา

วันโกน คืออะไร

           วันโกน คือ วันก่อนวันพระใหญ่ 1 วัน เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้

วันพระ ปี 2567

วันพระวันไหนบ้าง นี่คือปฏิทิน วันพระ 2567

วันพระ มกราคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 1

 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 1

 • วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2

 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

วันพระ กุมภาพันธ์ 2567

 • วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 2

 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 2

 • วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3

 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (วันมาฆบูชา)

วันพระ มีนาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 3

 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 3

 • วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4

 • วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

วันพระ เมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 4

 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 4

 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5

 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5

วันพระ พฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 5

 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 5

 • วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)

 • วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา)

วันพระ มิถุนายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 6

 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7

 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

 • วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 7

วันพระ กรกฎาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 7

 • วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (วันอาสาฬหบูชา)

 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 8

วันพระ สิงหาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 8

 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9

 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9

 • วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 9

วันพระ กันยายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 

 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10

 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10

 • วันพุธที่ 25 กันยายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 10

วันพระ ตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 10

 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11

 • วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันออกพรรษา)

 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 11

 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 11

วันพระ พฤศจิกายน 2567

 • วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12

 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

 • วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 12

 • วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แรม 15 ค่ำ เดือน 12

วันพระ ธันวาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2567 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1

 • วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1

 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2567 แรม 8 ค่ำ เดือน 1

 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 แรม 14 ค่ำ เดือน 1

            ใครวางแผนจะไปทำบุญปี 2567 กางปฏิทินวันพระดูเลย มีวันพระครบ 12 เดือน ถ้าสะดวกหรือว่างวันไหนไปวัดสืบทอดพระพุทธศาสนากัน

แนะนำวันสำคัญ วันหยุด ประจำปี พ.ศ. 2567 และบทความที่เกี่ยวข้องกับวันพระ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันพระ 2567 มีวันไหนบ้าง วางแผนเพิ่มพลังบุญ เสริมสิริมงคลตลอดปี อัปเดตล่าสุด 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:24:04 36,198 อ่าน
TOP