x close

วันหยุดปี 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เช็กปฏิทิน 2567 แล้วแพลนเที่ยวกัน

           รวมวันหยุดปฏิทิน 2567 เผื่อใครมีแพลนเที่ยวหรือพักผ่อน ลองมาเช็กปฏิทินวันหยุดราชการ และวันหยุดยาวตลอดทั้งปี หาวันหยุดที่ใช่แล้วออกไปท่องโลกกัน
          วันหยุด 2567 มีวันไหนบ้าง ทั้งวันหยุดราชการและวันหยุดยาว เพื่อเตรียมตัวจัดแพลนวางแผนเที่ยววันหยุดยาว ไปทำบุญ หรือไปเยี่ยมญาติล่วงหน้า มาส่องปฏิทินวันหยุด ปี 2567 ที่เรารวบรวมมาให้กันได้เลย โดยมีทั้งวันหยุดประจำปี วันหยุดราชการ รวมไปถึงวันหยุดธนาคาร ปี 2567

วันหยุดประจำปี 2567

วันหยุด 2567

วันหยุด เดือนมกราคม 2567

วันหยุด เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา

 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุด เดือนเมษายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี

 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

 • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุด เดือนพฤษภาคม 2567

วันหยุด เดือนมิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา

 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา

 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันหยุดเดือนสิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุด เดือนตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันนวมินทรมหาราช

 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันนวมินทรมหาราช

 • วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

วันหยุด เดือนธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ

 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)

 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

วันหยุดยาว ปี 2567

วันหยุด 2567

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2566 - มกราคม 2567

หยุดยาววันขึ้นปีใหม่ 2567 หยุดติดกัน 4 วัน

 • วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

 • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566 วันหยุดพิเศษสิ้นปี

 • วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 วันสิ้นปี

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หยุดยาววันมาฆบูชา หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์-จันทร์ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 

 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567

 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2567

หยุดยาววันจักรี หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี

 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี

หยุดยาววันสงกรานต์ หยุดติดกัน 4 วัน

 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

 • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์

 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2567

หยุดยาววันฉัตรมงคล หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล

 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2567 

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล

วันหยุดยาวเดือนมิถุนายน 2567

หยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2567 

 • วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2567

หยุดยาววันเข้าพรรษา หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 

 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา

 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา

หยุดยาววันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2567

หยุดยาววันแม่แห่งชาติ หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2567

หยุดยาววันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หยุดติดกัน 3 วัน

 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2567

หยุดยาววันขึ้นปีใหม่ 2567 หยุดติดกัน 5 วัน

 • วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2567 

 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2567 

 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 วันหยุดพิเศษ (วันหยุดราชการ)

 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2568 วันขึ้นปีใหม่

           ได้เห็นปฏิทินวันหยุดปี 2024 กันแล้ว คราวนี้ก็มาวางแผนพักผ่อนล่วงหน้ากัน หรือจะไปทำธุระ พบปะญาติมิตรที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็เลือกวันหยุดที่สะดวกได้เลย

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันหยุด 2567 วันหยุดยาว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันหยุดปี 2567 วันหยุดราชการ วันหยุดยาว เช็กปฏิทิน 2567 แล้วแพลนเที่ยวกัน อัปเดตล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30:38 123,288 อ่าน
TOP