x close

ประกาศราคาชดใช้เครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ตั้งแต่ 682 บาท สูงสุด 3.3 ล้าน


          ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย สูงสุด 3.2 ล้านบาท

ราชกิจจานุเบกษา

          วันที่ 21 กันยายน 2563 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ความว่า

          ตามที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้บัญญัติให้ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชการต้องส่งคืนชั้นรองเมื่อได้รับพระราชทานชั้นตราสูงขึ้น หรือผู้รับมรดกของผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่วายชนม์ ซึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือในกรณีที่ทรงเรียกเครื่องราชอิสริยาภรณ์คืน แล้วแต่กรณี แต่ไม่สามารถนำเครื่องราชอิสริยาภรณ์ส่งคืนได้ จะต้องใช้ราคาเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเหรียญราชการนั้น

          จึงออกประกาศกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

          ตามบัญชีราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ยกตัวอย่าง อาทิ

          เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

          - ปฐมจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 3,269,354 บาท
          - ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ราคาชดใช้ 611,258 บาท
          - ทุติยจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 378,588 บาท
          - ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ราคาชดใช้ 288,724 บาท
          - ตติยจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 259,022 บาท
          - ตติยานุจุลจอมเกล้า ราคาชดใช้ 61,588 บาท

          เหรียญราชอิสริยาภรณ์

          - เหรียญพิทักษ์เสรีชน ราคาชดใช้ 1,406 บาท
          - เหรียญดุษฎีมาลา ราคาชดใช้ เข็มศิลปวิทยา ทหาร 4,022 บาท
          - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน บุรุษ ราคาชดใช้ 4,022 บาท
          - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา พลเรือน สตรี ราคาชดใช้ 4,064 บาท
          - เหรียญราชการชายแดน ราคาชดใช้ 682 บาท
          - เหรียญจักรมาลา ราคาชดใช้ 2,434 บาท
          - เหรียญจักรพรรดิมาลา บุรุษ ราคาชดใช้ 2,284 บาท
          - เหรียญจักรพรรดิมาลา สตรี ราคาชดใช้ 2,664 บาท

ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน

ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน

ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน

ราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืน


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ประกาศราคาชดใช้เครื่องราชฯ ที่ไม่สามารถส่งคืนได้ ตั้งแต่ 682 บาท สูงสุด 3.3 ล้าน อัปเดตล่าสุด 22 กันยายน 2563 เวลา 11:04:40 20,459 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP