x close

ราชกิจจาฯ ประกาศ ใครทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งคุมตัวค่ายทหาร พนัสบดีศรีอุทัย

 
          ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สถานที่ควบคุมตัวเพิ่มเติม ใครทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จับส่งค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ค่ายทหาร จ.ชลบุรี

 ราชกิจจานุเบกษา

          วันที่ 17 ตุลาคม 2563 ราชกิจจานุเบกษา ลงนามโดย พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมตัวเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ 2 ข้อ ดังนี้...

          ข้อ 1 กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งตัวไปควบคุมที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

          ข้อ 2 ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร ให้หัวหน้าผู้ควบคุมสถานที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการควบคุม การเยี่ยมได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ขอบคุณข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษาเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ราชกิจจาฯ ประกาศ ใครทำผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งคุมตัวค่ายทหาร พนัสบดีศรีอุทัย อัปเดตล่าสุด 17 ตุลาคม 2563 เวลา 21:26:22 24,538 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP