x close

ปตท. เปิดบ้าน พาเยี่ยมชมโครงการธุรกิจ LNG โครงการวังจันทร์วัลเลย์ และกิจการเพื่อสังคม ปตท. จ.ระยอง

         ปตท. เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน เข้าร่วมศึกษาดูงานธุรกิจ LNG พร้อมอัพเดทความคืบหน้าโครงการวังจันทร์วัลเลย์ และกิจการเพื่อสังคม จังหวัดระยอง

           บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเชิญสื่อมวลชนเข้าศึกษาดูงานธุรกิจธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ความคืบหน้าโครงการวังจันทร์วัลเลย์ และกิจการเพื่อสังคมกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเปิดมุมมองและบอกเล่าเรื่องราวในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงความคืบหน้าของการพัฒนาโครงการต่าง ๆ พร้อมทิศทางการลงทุนและธุรกิจใหม่อันนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพการแข่งขันของประเทศต่อไป

         สำหรับบรรยากาศในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเป็นกันเองตลอดทั้งงาน ซึ่งจุดหมายแรก คือ “อุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ตั้งอยู่ภายในวัดลุ่มมหาชัยชุมพล โดดเด่นสะดุดตาด้วยอาคารก่ออิฐสีส้ม ด้านในเป็นโถงอาคารต้อนรับ พร้อมกับวิทยากรที่เริ่มต้นแนะนำตัวด้วยรอยยิ้ม พร้อมผายมือเชิญชวนทำความรู้จักกับส่วนต่าง ๆ ของอาคารนิทรรศการ

ปตท. PTTLNG

         จากปากคำบอกเล่าของวิทยากรเจ้าถิ่น ทำให้เราทราบถึงที่มาของการดำเนินการก่อสร้างที่ได้รับการสนุนการจัดสร้างโดยกลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง อันประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในการกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย พร้อมสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ประจักษ์ นำความภาคภูมิใจแก่ชาวระยอง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ประจำจังหวัดอีกด้วย

         ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการทั้งหมด 6 โซน ได้แก่ โหมโรงเจ้าตากสิน, อวสานสิ้นโยธยา, มุ่งบูรพาสรรหาไพร่พล, ประกาศตนองค์ราชันย์, สร้างเขตธ์ขันกรุงธนบุรี และถิ่นคนดีเมืองระยอง แต่ละโซนมีเทคนิคการนำเสนอข้อมูลอย่างทันสมัย ตลอดจนชมภาพยนตร์ 180 องศา ด้วยเทคนิค 4D พร้อมให้ผู้ชมได้จับอาวุธเสมือนว่าเป็นทหารในกองรบของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

ปตท. PTTLNG

ปตท. PTTLNG

         การมาเยือนสถานที่แห่งนี้ จึงเปรียบดั่งการท่องห้วงเวลาแห่งอดีต และพร้อมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวและบุคคลสนใจทั่วไป เข้ามาร่วมรับรู้อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยที่น่ายกย่องและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดวันอังคาร-อาทิตย์ วันละ 4 รอบ ๆ ละ 1 ชั่วโมง ได้แก่ รอบเวลา 09.30 น., 11.00 น., 13.00 น. และ 14.30 น. หยุดทุกวันจันทร์

         วันที่สอง เป็นการพาชม “สถานบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)” เพื่อรับฟังการบรรยายความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ที่กลุ่มปตท. ต้องการผลักดันให้กลายเป็นเมืองวิจัยด้านวัตกรรมของประเทศ ในรูปแบบ Smart Natural Innovation Platform มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียบพร้อม รองรับการทำงาน การอยู่อาศัย ตอบสนองการใช้งานตามความต้องการ และรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ปตท. PTTLNG

         นางเบญญาภรณ์ จารุจินดา ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ กล่าวว่า การพัฒนาโครงการวังจันทร์วัลเลย์ บนพื้นที่ 3,454 ไร่ ซึ่งแบ่งการพัฒนาเป็น 3 พื้นที่ คือ Education Zone, Innovation Zone และ Community Zone มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก โดยในส่วนพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวก ที่พักอาศัย และสันทนาการ (Community Zone) คาดว่าจะเปิดให้ผู้ประกอบการเข้ามาร่วมประมูลพัฒนาพื้นที่ในปีพ.ศ. 2564 และคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปีพ.ศ. 2565

         “ปัจจุบันโครงการวังจันทร์วัลเลย์ ได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคม จึงนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สอดรับกับการส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ Smart City Thailand ต่อไปในอนาคต”

         และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ถือก้าวสำคัญของโครงการวังจันทร์วัลเลย์ คือ อาคารปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent Operation Center : IOC) จุดยุทธศาสตร์สำคัญคอยทำหน้าที่ควบคุมระบบปฏิบัติการทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ และนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ต่อยอดในเชิงธุรกิจ รวมถึงงานระบบเครือข่าย 5G ให้พร้อมสำหรับการทดลอง ทดสอบนวัตกรรมต่าง ๆ ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ให้รองรับ UAV Regulatory Sandbox หรือการทดลอง ทดสอบโดรน และระบบที่เกี่ยวข้อง ให้สำหรับผู้สนใจทุกภาคส่วนเข้าร่วมพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรมต่าง ๆ โดยมีกำหนดเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 

ปตท. PTTLNG

         ทั้งหมดนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวของโครงการวังจันทร์วัลเลย์ที่ขยับเข้าใกล้ความสำเร็จมากยิ่งขึ้น อันมีหมุดหมายปลายทางเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคาดการณ์ว่าจะสร้างรายได้เข้ามาในพื้นที่เมืองอัจฉริยะแห่งนี้เป็นเม็ดเงินมากกว่า 30,000 ล้านบาท

ปตท. PTTLNG

         และในวันสุดท้าย เราได้เดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปโครงการธุรกิจ PTTLNG ของกลุ่ม ปตท. ที่เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการให้บริการสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวมาตรฐานระดับสากล โดยนายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า

         “วันนี้ทางเรามีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งกับการผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขาย LNG ของภูมิภาคอาเซียน (Regional LNG Hub) โดยตลอดช่วงปี 2563 ทาง ปตท. ก่อนหน้านี้มีการทดสอบกิจกรรมให้บริการต่าง ๆ มาเป็นระยะ เช่น ระบบบริการขนถ่าย LNG การให้บริการเติม LNG แก่เรือที่ใช้ LNG เป็นเชื้อเพลิงในการเดินเรือ และทำการตลาดเพื่อสื่อสารให้กับผู้ค้า LNG เข้ามาใช้บริการ และจะเริ่มทดลองค้าขาย LNG เชิงพาณิชย์ อย่างเต็มรูปแบบประมาณปลายปี 2563 หรือต้นปี 2564 เป็นต้นไป…”

ปตท. PTTLNG

          สำหรับการยกระดับประเทศสู่ฐานะการเป็น Regional LNG Hub นั้น จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้มากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ อัตราการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น และช่วยลดภาระการส่งผ่านอัตราค่าบริการไปยังค่าไฟฟ้า รวมถึงเพิ่มการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ปตท. PTTLNG

         การเปิดบ้านของปตท. ในครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เราได้ทราบถึงความคืบหน้าของงานธุรกิจ LNG ความคืบหน้าโครงการวังจันทร์วัลเลย์ และกิจการเพื่อสังคมแล้ว ยังถือว่าเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงานของของกลุ่มปตท. ตลอดจนความพร้อมที่จะนำพาประเทศก้าวไปสู่ความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อไปในอนาคตข้างหน้า และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อีกมากมาย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ปตท. เปิดบ้าน พาเยี่ยมชมโครงการธุรกิจ LNG โครงการวังจันทร์วัลเลย์ และกิจการเพื่อสังคม ปตท. จ.ระยอง โพสต์เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:47:17 2,265 อ่าน
TOP