x close

เจ้าคุณพระสินีนาฏ ถวายผ้าไตร ณ วัดชนะสงคราม ยิ้มแย้มทักทายทุกคนอย่างเป็นกันเอง

         เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม พร้อมเยี่ยมประชาชนที่มาต้อนรับ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร โพสต์ข้อความ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลถวายผ้าไตรและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ณ วัดชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

          เมื่อเดินทางถึงวัดชนะสงคราม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้สักการะพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท จากนั้นเข้าสู่พระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนรสีห์ฯ พระประธานในพระอุโบสถและจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะรูปอดีตเจ้าอาวาส จากนั้นได้กล่าวคำถวายสังฆทานพระราชทานพร้อมทั้งเทียน ครั้นเสร็จแล้ว ได้เข้าไปจุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระอัฐิพระราชวงศ์ฝ่ายพระราชสถานมงคล (วังหน้า) และได้ปิดทองพระประธานจำลอง พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของและเยี่ยมประชาชนที่มาต้อนรับด้วย


เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เจ้าคุณพระสินีนาฏ
ภาพจาก เพจเฟซบุ๊ก วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าคุณพระสินีนาฏ ถวายผ้าไตร ณ วัดชนะสงคราม ยิ้มแย้มทักทายทุกคนอย่างเป็นกันเอง อัปเดตล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:08:55 22,344 อ่าน
TOP