x close

วันสากลแห่งการเลิกทาส 2 ธันวาคม ของทุกปี (International Day for the Abolition of Slavery)

          วันสากลแห่งการเลิกทาส ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อช่วยย้ำเตือนให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาของการค้าทาสกันมากยิ่งขึ้น และการเป็นทาสในทุกรูปแบบควรจะหมดไปจากโลกใบนี้
          ทุกวันนี้ยังมีทาสอยู่ทั่วทุกมุมโลก โดยเป็นทาสในรูปแบบถูกบังคับขู่เข็ญให้ทำงานผิดกฎหมาย ถูกลักพาตัวไปขายแรงงาน หรือทาสในรูปแบบการค้ามนุษย์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทาสแบบไหนก็เป็นปัญหาสังคมที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพื่อความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน ดังนั้น ทางองค์การสหประชาชาติ หรือ UN จึงได้กำหนดวันสากลแห่งการเลิกทาส ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ขึ้นมา ว่าแล้วก็มาทำความรู้จักวันสำคัญสากลวันนี้กันหน่อยดีกว่า
วันสากลแห่งการเลิกทาส

2 ธันวาคม วันแห่งการเลิกทาสสากล

          วันสากลแห่งการเลิกทาส หรือภาษาอังกฤษ คือ International Day for the Abolition of Slavery ตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UN เลือกวันนี้เพราะเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1949 เป็นวันที่มีการจัดประชุมการปราบปรามการลักลอบค้ามนุษย์และการค้าประเวณี ในเวทีระดับโลก ซึ่งจุดประสงค์ของการมีวันแห่งการเลิกทาสสากลเพื่อกำจัดความเป็นทาสในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ การใช้ประโยชน์ทางเพศเพื่อการค้า แรงงานเด็ก การบังคับแต่งงาน หรือการนำเด็กไปใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ขัดแย้งทางอาวุธ เป็นต้น
วันสากลแห่งการเลิกทาส

ความสำคัญของวันเลิกทาสสากล

          ปัจจุบันทั่วโลกมีการค้าทาสยุคใหม่ (Modern Slavery) มากกว่า 40 ล้านคน ซึ่งองค์การสหประชาชาติมีความพยายามที่จะต่อสู้กับปัญหาทาสมาอย่างยาวนาน จึงจัดให้มีวันสากลแห่งการเลิกทาสขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทุกประเทศตระหนักถึงปัญหาทาสกันมากขึ้น และร่วมมือกันสอดส่องดูแล แก้ปัญหา ขจัดขบวนการสร้างทาสในพื้นที่ของตัวเอง เพื่อให้ปัญหานี้หมดไป คืนสิทธิเสรีภาพให้ประชาชนทุกคนในประเทศมีความเท่าเทียม และปราบปรามกลุ่มคนที่ใช้อำนาจมืดมาขู่เข็ญหรือเกณฑ์คนไปเป็นทาส แสวงหาผลประโยชน์ด้วยการทำร้ายมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะปัญหาทาสในรูปแบบแรงงานที่ถูกบังคับขู่เข็ญ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ที่ทางองค์การสหประชาชาติคิดว่าเป็นปัญหาเรื้อรังมานานและควรจัดการให้หมดไปอย่างเร่งด่วน
วันสากลแห่งการเลิกทาส

           ในขณะที่คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างอิสระ มีทางเลือกที่เลือกได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ ข่มเหง การเอารัดเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงให้ทำงานหนัก ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างที่เขาควรจะได้รับ และหากพบเห็นการค้ามนุษย์หรือการสร้างทาสในรูปแบบไหนก็อยากขอความร่วมมือทุกคนแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแล ช่วยให้กระบวนการนำคนไปเป็นทาสได้หมดไปจากโลกของเรา
 
ขอบคุณข้อมูลจาก
UN
UNESCO 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วันสากลแห่งการเลิกทาส 2 ธันวาคม ของทุกปี (International Day for the Abolition of Slavery) อัปเดตล่าสุด 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 16:00:28 14,251 อ่าน
TOP