x close

โครงการ Sugi Business Case Challenge สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (Sugi Model)

          โครงการภายใต้ความร่วมมือนำโดยทีมงาน Booster บุคคลากรภายใต้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่จะขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าแข่งขัน เพื่อปลุกไอเดีย และจุดไฟด้านการตลาด ชิงเงินรางวัลและทริปดูงาน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างสัตว์น้ำเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย

หลักการและเหตุผล
          ปลาช่อนทะเลไทย นับว่าเป็นปลาทะเล ที่มีศักยภาพและอาจกลายเป็นปลาเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย อันเนื่องมาจากศักยภาพในการเลี้ยงปลาเชิงพาณิชย์ที่สามารถทำให้เกษตรกรมีกำไรได้ ประกอบกับคุณค่าทางสารอาหารและรสชาติอร่อย ขณะที่ความต้องการในตลาดโลกกำลังเติบโตขึ้นทุกปี แต่ด้วยความรับรู้ของผู้บริโภคในประเทศต่อปลาชนิดนี้ ยังมีไม่สูง ทำให้การทำการตลาดต่อผู้บริโภคจึงเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่จะทำให้ ปลาช่อนทะเลไทย มีโอกาสในการเติบโตด้านความต้องการซื้อหรือ (Demand) ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการขาย (Supply) สูงขึ้นและสามารถเพิ่มศักยภาพทั้งในแง่การผลิตได้ จึงเป็นที่มาของโครงการ Sugi Business Case Challenge สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (Sugi Model) ที่เป็นการแข่งขันประกวดแผนการตลาดและทดลองตลาดจริง โดยเปิดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการส่งแผนการตลาดและสร้างโอกาสในการได้ทดลอง ตลาดเพื่อหาความเป็นไปได้ในการทำตลาดให้กับปลาชนิดนี้


คุณสมบัติและการรับสมัคร
          เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การจัดการ ตลอดจนสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาการประมง หรือวิศวกรรม จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยในทีมจะต้องประกอบด้วย นักศึกษา จำนวน 3 - 5 คน ไม่จำกัดมหาวิทยาลัย (สมาชิกสามารถประกอบไปด้วยนักศึกษาจากต่างคณะ หรือต่างมหาวิทยาลัยได้) โดยสามารถกรอกใบสมัครผ่านการ scan QR Code หรือ link: shorturl.at/vBPU9 เพื่อรับ Case และสามารถส่งผลงาน ได้ที่: sugihackathon@tbs.tu.ac.th

รางวัล
          ชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 30,000 บาท และได้รับสิทธิในการดูงานที่กระชังปลา จังหวัดภูเก็ต
          รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสดมูลค่า 15,000 บาท
          รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสดมูลค่า 10,000 บาท
          ประกาศนียบัตร และโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ สำหรับ 5 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และสิทธิเข้าฝึกงานกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: Career Counseling Center - Thammasat Business School

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โครงการ Sugi Business Case Challenge สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ (Sugi Model) อัปเดตล่าสุด 6 มกราคม 2564 เวลา 14:07:26 2,470 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP