x close

หลุดเอกสาร ราคาโซลาร์เซลล์ กอ.รมน. แพงกว่า พิมรี่พาย 100 เท่า ของอมก๋อยเหมือนกัน


          เอกสารสรุปราคากลาง งานก่อสร้างโซลาร์เซลล์ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กอ.รมน. แพงกว่าของ พิมรี่พาย 100 เท่า เทียบเป็นกิโลวัตต์ แพงกว่าถึง 1.5 แสนบาท มันยังไงกันแน่ !?

ราคาโซลาร์เซลล์
ภาพจาก พิมรี่พาย

          วันที่ 12 มกราคม 2564 โลกออนไลน์มีการแชร์เอกสารฉบับหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นหนังสือราชการ เป็นแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (กอ.รมน.ภาค 3) ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการและงานก่อสร้าง คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

          โดยมีการแสดงราคา ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 210 กิโลวัตต์ พร้อมระบบกักเก็บเก็บพลังงาน จำนวนเงิน 45,205,109.91 บาท พร้อมระบุว่าราคากลางคือ 45,205,000 บาท พร้อมลงนามลายเซ็นของประธานกรรมการกำหนดราคากลาง และกรรมการกำหนดราคากลาง 2 คน

ราคาโซลาร์เซลล์

          ทั้งนี้ ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ต้องรอคำชี้แจงจากทาง กอ.รมน. ต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตได้นำกรณีของ พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ มาเปรียบเทียบกับโครงการก่อสร้างโซลาร์เซลล์ดังกล่าว เนื่องจาก พิมรี่พาย ใช้เงินไปเพียง 500,000 บาท สร้างความสว่างไสวไปทั่วหมู่บ้าน ใช้งบต่ำกว่าเอกสารดังกล่าวเกือบ 100 เท่า และไม่แน่ใจว่างบ 45 ล้านดังกล่าว นำไปก่อสร้างจุดไหน โครงการไปถึงไหนแล้ว

          นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบราคาโซลาร์เซลล์ดูแล้ว พบความแตกต่างกันมากกว่ากิโลวัตต์ละ 150,000 บาท ดังนี้...

          - พิมรี่พาย ตกกิโลวัตต์ละ 57,692 บาท

          - เอกสาร กอ.รมน. ตกกิโลวัตต์ละ 215,262 บาท


ราคาโซลาร์เซลล์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก คาราโอเกะชั้นใต้ดิน

ราคาโซลาร์เซลล์
ภาพจาก พิมรี่พาย

ราคาโซลาร์เซลล์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พายเรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
หลุดเอกสาร ราคาโซลาร์เซลล์ กอ.รมน. แพงกว่า พิมรี่พาย 100 เท่า ของอมก๋อยเหมือนกัน อัปเดตล่าสุด 12 มกราคม 2564 เวลา 16:11:32 27,388 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP