x close

บทเรียนที่เจ็บปวด … ของผู้ใช้ e-mail


บทความโดย คุณพิชัย  พ้นภัย
ภาพประกอบทางอินเทอร์เน็ต

         ก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนผมชื่อพิชัย พ้นภัย ปัจจุบันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายที่มหาวิทยาลัยเกริก อดีตเป็นทนายความที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงานกฎหมายระหว่างประเทศTilleke and Gibbins กรุงเทพมหานคร

ความนำ

          การเป็นเจ้าของ email account สร้างคุณประโยชน์ให้กับเจ้าของ account  อย่างมหาศาล ในขณะเดียวกันหากมีการนำไปใช้อย่างไม่ถูกวิธี ก็จะสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของ account  อย่างมากเช่นกัน ไม่ว่าเป็นความเสียหายทางด้านสุขภาพจิต สังคมและเศรษฐกิจ และจะเป็นการเสียหายมากกว่านั้นนับสิบเท่า หากมีผู้นำ  email account ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมกับทำการแก้ไข  password  ของเจ้าของที่แท้จริง แล้วนำไปทำผิดกฎหมายหลอกลวงเพื่อนสนิท ญาติพี่น้อง และผู้ที่เราติดต่อด้วย โดยที่เราหมดโอกาสที่จะบอกให้คนเหล่านั้นได้รู้อย่างทันท่วงทีว่าความจริงเป็นการหลอกลวงของโจร internet ภายใต้ชื่อของเราใน email account  ของเราเอง เมื่อถูกกระทำแล้วเจ้าของ account จะเป็นทุกข์กังวลเพียงใด เมื่อคนที่เรารักและติดต่อด้วยต้องเสียรู้เสียเงินไปให้โจร อันมีสาเหตุมาจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของเราเองเป็นจุดเริ่มต้น

          ขอให้บทเรียนที่ผมได้รับนี้ เป็นสิ่งเตือนใจของท่านเจ้าของ  email account  ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกได้รับรู้กลลวงเพื่อเก็บไว้เป็นเกราะป้องกันตนเองจากโจรทาง internet

ผมขอลำดับเหตุการณ์ให้ทราบดังนี้

          1.การใช้  email  ในชีวิตประจำวัน


          ผมเป็นเจ้าของ email account ของ Hotmail ใช้ account นี้มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 10 ปี ใน account จะเก็บ email address ของเพื่อนฝูงที่สนิทกัน ญาติพี่น้องและของบุคคลที่ต้องติดต่อด้วยรวมแล้วประมาณ 130คน ปกติผมจะทำการตรวจ  email  ทุกครั้งที่ได้เปิด computer ขึ้นมา อย่างน้อยต้องตรวจ email วันละครั้ง เว้นแต่จะไม่มี computer ให้ใช้เท่านั้น

          การใช้  email  ของผมนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่ต้องทำ ระยะเวลากว่า 10 ปีที่ใช้ไม่มีปัญหาอะไรที่มาถึงตัว หรือที่เกี่ยวกับอาชญากรร้ายแรงโดยตรง เป็นเพียงแต่เจอ virus เล่นงานเท่านั้น ซึ่งนับแต่ใช้ internetและใช้ computer เป็น เคยถูก virus เล่นงานครั้งเดียวเท่านั้น ผลทีเกิดขึ้นอย่างมากก็เพียง format แล้วลง program ใหม่เท่านั้น ปัจจุบันก็มี program ป้องกันvirusให้ใช้จำนวนมาก และไม่น่ากังอะไร

          2.ความเป็นมาของเหตุการณ์

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2551 ผมได้เปิดเข้าไปตรวจ email ตามปกติ และตอบ email ถึงผู้ที่ส่งมาเท่าที่อยากจะตอบ ในครั้งนี้ผมได้พบ email ฉบับหนึ่งที่ระบุผู้ส่งมาคือ Customer_service upgrade1@hotmail.com ด้วยความสงสัยและอยากรู้ ผมจึงเปิดออกมาดูว่าจะมีอะไรใหม่ให้ upgrade หรือไม่ เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ลักษณะของ email มีลักษณะดูเหมือนกับเจ้าหน้าที่บริการของHotmailส่งมาให้สมาชิก หน้าของ email ไม่ทำให้สงสัยหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไปได้นอกจากเป็นmailที่ส่งมาจากHotmail จริงๆ (ดูmail ที่ส่งมาเอกสารแนบ 1) ข้อความใน email แจ้งว่า Hotmail จะทำการ upgrade  program ของการใช้ email ใหม่ของสมาชิก ขอให้สมาชิกยืนยันวันเดือน ปี เกิดและแจ้ง password การเข้าใช้ email account  ให้ทราบภายใน 3 วัน มิเช่นนั้นแล้ว นี้จะถูกเอาออกอย่างถาวร ทำให้ไม่สามารถใช้ได้อีกตลอดไป

          เมื่ออ่านพบเช่นนั้น ทำให้ผมรู้สึกกังวลว่า หากไม่ทำตาม email ที่แจ้งเตือนมานี้  email address  ทั้งหมดที่มีอยู่จะหายไป ไม่สามารถติดต่อใครได้อีก ผู้ที่จะติดต่อด้วยก็จะไม่สามารถติดต่อกลับมาหาได้เช่นกัน email account  และ address ดังกล่าวใช้มานานมากกว่า 10 ปี ทุกคนรู้จักติดต่อถึงกันมานานแล้ว กรณีเช่นนี้คล้ายกับการทำโทรศัพท์มือถือหาย ทำให้วุ่นวายติดต่อใครไม่ได้หากจำเบอร์ไม่ได้  การถูกยกเลิก email account  จึ่งเป็นเรื่องใหญ่หากต้องถูกเอาออกไปอย่างถาวร

          ดังนั้นโดยไม่รอช้าผมจึงลงข้อมูลตามที่ email นั้นแจ้งมา และตอบส่งกลับไปให้ หลังจากส่งไปแล้วประมาณ 1 ชั่วโมง ผมเกิดระแวงสงสัย จึงกลับไปเปิด computer เพื่อเข้าไปดูใน email อีกครั้ง ปรากฏว่าใจแทบสลายเพราะ email account  ของผมไม่สามารถเข้าไปได้อีกต่อไป พยายามเท่าใดก็เข้าไม่ได้ ถึงตรงนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติแล้ว แต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดผลร้ายแรงอะไรขึ้นกับผมและคนอื่นในอนาคตบ้าง ในใจก็คิดว่าไม่เป็นไร สมัครเอา account  ใหม่ก็ได้

          แต่หลังจากนั้นไม่เกิน2ชั่วโมงผมก็ได้รับโทรศัพท์ทางไกลจากเพื่อนชาวต่างประเทศที่อยู่ภูเก็ต โทรมาสอบถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพฯหรือ Africa เพราะเขาได้รับ email จากผมว่า ขณะนี้ผมอยู่ Africa มาประชุมสัมมนาเรื่อง HIV และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาใน Africa ผมประสบปัญหาขณะที่นั่งรถแท็กซี่กลับโรงแรม ได้ลืมกระเป๋าเอกสารที่มีเงินทั้งหมด ไม่สามารถติดตามคืนได้อีก ผมเป็นหนี้ค่าโรงแรม เจ้าหน้าที่โรงแรมยึดของไว้หมดและไม่ให้ออกจากโรงแรม ผมกำลังเดือดร้อนอย่างมาก ขอให้ส่งเงินไปให้ด้วย กลับบ้านแล้วจะคืนให้ เมื่อได้รับโทรศัพท์ดังนี้ ผมจึงรีบบอกไปว่าเป็น email หลอก email account ของผมถูกเปลี่ยน password  ผมไม่สามารถเข้าใช้ได้อีก อย่าได้ส่งเงินไปเด็ดขาด รายละเอียดของ email หลอก (ดู email ที่ส่งมาให้เอกสารแนบ 2)

          3.ความเป็นห่วงเป็นใยและเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้น

          ความเป็นห่วงเป็นใยและเจ็บปวดประการแรก เป็นของตัวเองต่อเพื่อนสนิท ญาติพี่น้องและผู้ที่ติดต่อด้วย นับแต่รู้ว่า mail ถูก Hacked ผมไม่สามารถควบคุมการใช้ email ของผมได้ email ที่โจรส่งออกไปก็จะปรากฏเป็นตัวของผมทั้งหมด ภายใต้ชื่อของผม ผู้ที่รับ email ย่อมต้องเข้าใจว่าผมตกอยู่ในภาวะลำบากเช่นนั้นจริง ผมคิดกังวลอย่างมากว่าอาจมีเพื่อนรักที่สนิทกันที่ตกใจและไม่ทันคิดอะไร ต้องหลวมตัวส่งเงินไปให้โจรอย่างแน่นอน เหตุการณ์ช่วงนี้ผมจึงอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้ว ดังนั้นผมพยายามจึงพยายามนึกถึง email   address ของเพื่อน ๆ เท่าที่นึกออก พร้อมกับสมัคร email account ใหม่ รีบแจ้งเตือนไปให้ทราบว่าขณะนี้มีโจรเข้ามาhacked เอา email  account  ของผมไป และผมไม่ใช้ email  นี้อีกต่อไปแล้ว คนที่ใช้อยู่ไม่ใช่ผม ขณะเดียวกันก็พยายามที่จะสกัดกั้นไม่ให้ผู้ที่ได้รับ email หลอกนี้ส่งเงินไป วิธีที่ดีที่สุดคือพยายามยกเลิก email  account  นี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด

          ในช่วงนี้ผมต้องหยุดทำงานทั้งหมด และต้องแก้ไขเหตุการณ์แข่งกับเวลา เพราะโจรรายนี้จะทำงานเร็วมาก นอกจากนี้ผมยังใช้ email เพื่อหลอกให้มันส่งรายละเอียดของการส่งเงินว่าจะส่งไปที่ใด ซึ่งมันก็เชื่อโดยส่งรายละเอียดมาให้ทราบซึ่งผู้รับเงินระบุชื่อว่า Mr. George Pent พักอยู่ที่โรงแรมEkko ห้อง 6 เมืองLagosประเทศNigeriaจำนวน เงินที่โจรขอให้ส่งไปจะเป็นจำนวน 1,350 USD หรือ 1,500 USD แตกต่างกัน แต่จะเป็นตัวเลขเศษๆ ดูแล้วน่าเชื่อถือ คำนวณเป็นเงินไทยก็อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไปซึ่งไม่น้อยทีเดียว รายละเอียดปรากฏตาม email  ที่ติดต่อกับโจรรายนี้ (เอกสารแนบ 3)

          ผมขอบอกได้เลยว่าสภาพจิตใจของผมช่วงเวลานี้แย่มากที่สุด เต็มไปด้วยความกังวลเป็นห่วงว่าจะมีคนส่งเงินไปให้โจร และคนที่ส่งเงินไปให้ต้องเจ็บใจเสียใจในภายหลังเมื่อทราบความจริง

          4.ความกังวลของตนเองต่อความยุ่งยากในอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

          นอกจากที่ผมจำต้องทำงานแข่งกับเวลากับโจร เพื่อแจ้งให้ทุกคนที่รับ email หลอก(hoax  email )นี้รู้ตัว ผมก็คิดกังวลเลยไปไกลในอนาคตว่าหากผมไม่สามารถยกเลิก email account นี้ ของผมได้ โจรรายนี้จะต้องใช้ชื่อผมไปก่อให้เกิดความเสียหายกับผมต่อไปในอนาคตโดยไม่มีที่สุด ผมคงต้องมาแก้ตัวและป้องกันตัวเองว่า email  ดังกล่าวไม่ใช่ของผม ผมไม่ได้หลอกผู้ใดหรือติดต่อกับผู้ใดในการใช้ email account  นี้แล้ว ถึงตอนนั้นความเสียหายคงเกิดขึ้นกับผมอย่างมากและเป็นสิ่งกวนใจทำให้สุขภาพจิตเสื่อมไปตลอดกาล จนกว่าโจรหรือผมจะตายจากโลกนี้ไป

          5.ความเป็นห่วงเป็นใยและเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิท ญาติพี่น้องและผู้ที่ติดต่อด้วย

          ความเป็นห่วงเป็นใยประการที่สองนี้ เป็นความทุกข์ที่จะเกิดกับคนที่เรารักและติดต่อด้วย ความตกใจและการช่วยเหลือของแต่ละคนเมื่อได้รับ email หลอก จะมีระดับและวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ทุกคนต่างเชื่ออย่างสนิทใจว่า ผมคงตกอยู่ในภาวะที่ลำบากใน Africa จำเป็นต้องช่วยเหลืออย่างรีบด่วน

          รายที่หนึ่ง เริ่มจากเพื่อนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นเพื่อนที่สนิทและรู้จักกันมานานนับสิบปี พอได้รับ email  หลอกนี้ ก็รีบตอบ email สอบถามรายละเอียดต่างๆ เพื่อหาวิธีช่วยเหลือ เมื่อโจรได้รับ email ตอบจากเพื่อน มันก็รีบตอบกลับและแสดงตัวเป็นผมทันที โดยที่เพื่อนอ่าน email แล้วไม่ได้สังหรณ์ใจอะไรเลย รายละเอียดปรากฏตาม email ของโจร(เอกสารแนบ 4) 

          ในวันนั้นเพื่อนคนนี้ต้องลาหยุดงาน มาเพื่อจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งสามารถส่งเงินไปให้โจรตามที่มันแจ้งให้ทราบ หลังจากส่งเงินไปแล้วหนึ่งชั่วโมง ภรรยาเกิดสังหรณ์ใจบางอย่างและนึกได้ว่าต้องโทรทางไกลมาสอบถามผมที่บ้านที่กรุงเทพฯ ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณตี 5 กว่า ผมก็รับโทรศัพท์พร้อมกับเสียงของเพื่อน ที่แสดงความตกใจเล่าเรื่องให้ผมฟัง ผมบอกเขาว่าผมสบายดีอยู่ที่เมืองไทย ไม่ได้ไปAfricaแต่อย่างใด เมื่อทราบดังนั้น เพื่อนจึงรีบไปอายัดเงินโอนทันที ผลปรากฏว่าเงินไปอยู่ที่ปลายทางแล้ว แต่โจรยังไม่มารับไป เพราะว่า email ที่เพื่อนแจ้งการส่งเงินไป มีเอกสารแนบ เกิดขัดข้อง email จึงยังไปไม่ถึงโจร ทำให้มันไม่ทราบว่ามีเงินโอนแล้ว เพื่อนของผมจึงอายัดเงินได้ทัน ไม่สูญเงิน 1,350 USD แต่ถูกหักค่าธรรมเนียมไปไม่มากนัก

          เพื่อนได้แจ้งให้ผมทราบในภายหลังว่า เหตุการณ์ในวันนั้นทำให้เขาเสียสุขภาพจิตไปมาก และโทษตัวเองว่าโง่ ซึ่งจริงๆแล้วเขาก็สังหรณ์ใจอยู่ แต่เหตุการณ์คับขันเช่นนี้คงปล่อยให้เพื่อนลำบากไม่ได้ ถึงแม้จะมีความรู้สึกว่าเป็นการหลอก แต่ก็ยอมจะเสี่ยงส่งไปให้ก่อน แม้จะเสียเงินไปก็ไม่เป็นไร

          รายที่สอง อยู่อเมริกาเช่นกัน เมื่อได้รับ email หลอกก็ตกใจ รีบตอบ email  กลับไปหาโจรสอบถามรายละเอียดความตกทุกข์ได้ยากของผม และว่าจะส่งเงินไปให้ แต่ขณะที่เขียน email เพื่อตอบโจรไป เขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวผมจริงหรือไม่ เพราะผมไม่น่าจะใช้วิธีเช่นนี้เพื่อขอความช่วยเหลือ จึงทำการทดสอบให้ตอบคำถามส่วนตัวของผมว่า หัวหน้าสำนักงานที่ผมทำงานอยู่ ชื่ออะไร ปรากฏว่าไม่มีคำตอบจากโจรรายนี้อีกเลย เพื่อนคนนี้จึงรู้ไม่ใช่ตัวผมแน่นอน เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาประสาทเสียและเสียเวลาทำงานไปมาก

          รายที่สาม อยู่อเมริกาเช่นกัน เมื่อได้รับ email หลอก ก็ตกใจเตรียมจะส่งเงินไปให้อีก แต่กลับคิดได้ว่าmail ที่ส่งมา ทำไมขึ้นต้นด้วย Dear All, ทำไมไม่ระบุชื่อเหมือนที่เคยเขียนมา ทำให้เขาเกิดอาการไม่แน่ใจ จึงโทรทางไกลไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่เมืองไทยว่าผมไปAfricaหรือไม่ โทรมาประมาณตี 2 ของเมืองไทย จึงได้ทราบความจริงว่าถูกหลอก และทำให้เขาสงสัยว่าโจรทำได้อย่างไร เหตุการณ์นี้ก็ทำให้เขาเกิดอาการตกใจมากเหมือนกันและแน่นนอนเป็นการทำลายสุขภาพจิตใจของเขาอย่างมาก

         รายที่สี่ อยู่กรุงเทพฯเมื่อได้รับ email หลอกแล้ว คนทั้งครอบครัว ต่างตกใจอลหม่านกันไปทั้งบ้านเตรียมจัดส่งเงินไปให้ โดยให้ลูกทำการติดต่อกับโจรและขอทราบรายละเอียดการส่งเงินจนได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งเงิน เผอิญลูกคนที่จะไปส่งเงินอยู่ต่างจังหวัดยังไม่กลับมา เงินที่จะโอนไปจึงยังไม่ได้โอน ในระหว่างนี้เพื่อนคนนี้นึกขึ้นได้ว่าต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อน โดยการโทรศัพท์มาที่บ้านประมาณเที่ยงคืนกว่า ปรากฏว่าโทรศัพท์มือถือของผมติดใช้ได้ตามปกติ แต่ผมไม่ได้รับสาย ซึ่งทำให้สันนิฐานว่า ถ้าหากผมลำบากจริงต้องโทรมาหาแล้วโดยไม่ต้องใช้ email  เพื่อนจึงบอกให้ลูกงดการส่งเงินไปก่อน รุ่งขึ้นผมก็รีบโทรบอกเพื่อนว่าเป็นmail หลอก เพื่อนจึงได้ทราบความจริง เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ครอบครัวนี้วุ่นวายกันไปเกือบสองวันทั้งแม่ทั้งลูก

          รายที่ห้า อยู่กรุงเทพฯเมื่อได้รับ email หลอกแล้ว ก็มีอาการตกใจเช่นกัน แต่วิธีการช่วยเหลือของเขาไม่ใช่วิธีการส่งเงินตามที่ร้องขอมา เพราะคิดว่าส่งเงินไปให้เพียงเท่านี้ก็ยังกลับเมืองไทยไม่ได้อยู่ดี วิธีที่ดีที่สุดคือแจ้งเครือข่ายที่อยู่ในNigeriaให้ไปช่วยเหลือโดยตรงเลย เมื่อเครือข่ายได้รับแจ้งสิ่งแรกที่เครือข่ายตรวจสอบคือ ผมได้เดินทางเข้ามาในNigeriaจริงหรือไม่ ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วไม่มี เพื่อนจึงรู้ว่าเป็นการหลอกลวงแน่นอน จึงหยุดทำการช่วยเหลือลง แต่ก็ทำให้เสียเวลาทำงานไปมากและวุ่นว่ายกับคนอื่นที่อยู่ต่างประเทศ

          รายที่หก อยู่กรุงเทพฯเมื่อได้รับ email หลอกแล้ว ก็ตกใจเช่นกัน เตรียมที่จะรวบรวมเงินส่งไปให้ แต่ในระหว่างนี้ก็เขียน email แนะนำวิธีการต่างๆ ในการที่จะเอาตัวรอดที่ Nigeria ขณะที่เขียน email ไปหา ก็บ่นกับตัวเองว่า ผมทำไมคิดอะไรไม่ออกเลยหรือไม่น่าจะใช้วิธีขอให้โอนเงินไปให้ บัตรเครดิตก็จะไม่ได้เป็นสมาชิกเลยหรือ บัตรหายก็ขอออกใหม่ได้ที่Nigeria และว่าผมช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งๆที่เป็นนักกฎหมายระดับนี้ แต่โชคดีของเพื่อนคนนี้ ในที่สุดผมนึกชื่อได้ จึงได้โทรไปแจ้งเหตุการณ์ให้ทราบว่า email account ของผมถูกโจรNigeria hacked ไป และเป็น email หลอก

          6.ต้องเอาชนะและสู้กับโจรอย่างถึงที่สุด

          หลังจากที่โจรHacked เอา  email account ของผมไป ผมคิดอยู่เสมอว่า ต้องทำลาย email account  นี้ให้ได้ หรือไม่ก็ต้องเอากลับคืนมาให้ได้ ดังนั้นผมจึงได้ส่ง email รายงานให้ตำรวจในประเทศไทยที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยทางinternetให้ทราบและขอความช่วยเหลือ แต่โชคไม่ดี ผมไม่ได้รับคำตอบใดๆจากตำรวจเลย

          อีกทางหนึ่งผมได้ติดต่อผู้ให้บริการทางinternet (ISP)ในประเทศไทย เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้ เพราะเป็นของHotmailซึ่งอยู่ต่างประเทศ  ในที่สุดความพยายามของผมสิ้นสุดแล้วที่จะพึ่งคนอื่น ในภาวะเช่นนี้ผมหมดความหวังกับการช่วยเหลือในเมืองไทยแล้ว สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่จะนึกออกคือส่ง email ไปที่บริษัทโอนเงินคือ Money Gram และ Western Union แจ้งเหตุการณ์ให้ทราบ แต่เขาก็ได้คำตอบกลับมาว่าจะตรวจสอบให้และก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้

          ผมไม่ยังหมดความพยายามจึงได้ขอให้ผู้ที่มีความรู้ทางInternetให้มาช่วยเหลือทำลาย email account ของผมนี้ด้วย ก็ได้รับคำตอบว่า ทำไม่ได้เพราะHotmailอยู่ต่างประเทศ ไม่รู้จะติดต่ออย่างไร และบอกว่าไม่ต้องสนใจ email account นี้อีกต่อไป ให้ทำใจและทิ้งไปเลย ผมฟังแล้วก็ห่อเหี่ยวหมดความหวังจากคนอื่นที่จะช่วยเหลือผม

         7.วิธีแก้ไข เอาชนะโจรอย่างเด็ดขาดทั้งเฉพาะหน้าและในอนาคต

          เมื่อขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ได้แล้ว ผมคิดอยู่เสมอว่าจะต้องมีทางแก้ไขให้ได้ วิธีการที่ดีที่สุด คือสืบค้นหาเจ้าหน้าที่ของHotmail สืบค้นหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยค่อยๆอ่านWebsiteของHotmail อย่างละเอียดว่าจะมีวิธีการช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งกว่าจะหาพบก็กินเวลาไปเกือบสองวัน จึงทราบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้คือ Windows Live ID Technical Support ผมจึงได้เขียน email  เล่ารายละเอียดของผมให้เขาทราบ เจ้าหน้าHotmail รับรู้เรื่องของผม ได้ขอให้ผมตอบคำถามของเขา 16 ข้อ เพื่อตรวจสอบว่า ผมเป็นเจ้าของ account  ที่แท้จริงที่ถูก้hacked หรือไม่

          โดยให้ตอบคำถามส่วนตัวรายละเอียดข้อความเท่าที่ทราบใน email เก่าๆ รวมถึง email   address เก่าๆเท่าที่จำได้ ในที่สุดเจ้าหน้าที่ของHotmailได้ตรวจสอบแล้วเชื่อว่าผมเป็นเจ้าของ account  ที่แท้จริง จึงเริ่มขบวนการแก้ไขเพื่อให้เข้าไปตั้ง password ใหม่ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า "Removed Tag" โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งขั้นตอนและวิธีการมาให้ทราบ แล้วทำตามคำแนะนำตามลำดับ เหมือนสวรรค์มาโปรด ขณะที่เครื่องกำลังทำงานเพื่อตั้ง password ใหม่ ผมก็ภาวนาให้สำเร็จแก้ไขได้ ในที่สุดชัยชนะก็เป็นของผม ผมสามารถเปลี่ยน password ของโจรออกไป แล้วตั้ง password ของผมใหม่ เมื่อครบขั้นตอนแล้วสามารถเปลี่ยน password สำเร็จ email account นี้ ผมก็สามารถเอากลับคืนมาได้ ทำให้โจรไม่สามารถใช้ email account  ของผม เพื่อหลอกคนอื่นได้อีกต่อไป

          8.จำนวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของ email หลอกในประเทศไทยและต่างประเทศกับการระบาดไปทั่วโลก

          จากการตรวจสอบพฤติกรรมเช่นนี้ทาง Website ต่างๆของไทย ผมพบว่านอกจากผมที่ถูกHacked  email ไปแล้ว ยังมีคนอื่นที่ถูกทำเช่นนี้และเพื่อนๆ ของเจ้าของ account ต่างถูกหลอกและส่งเงินไปให้จำนวนมาก บางคนเสียเงินไปเป็นจำนวนแสนบาท บางคนทิ้ง email ที่ถูกHackedไปนานเป็นปีแล้ว แต่กลับต้องถูกทวงหนี้จากคนที่ไม่เคยรู้จัก โดยแจ้งว่าได้มีการทำธุรกรรมค้าขายกันกับเขาและยังไม่ได้จ่ายหนี้ ขอให้จ่ายด้วย ซึ่งเจ้าตัวไม่ทราบเรื่องเลย จนทุกวันนี้ก็ยังไม่อาจทำลาย email account ของตนออกไปได้ ทำให้โจรสนุกกับการใช้ email หลอกลวงภายใต้ชื่อของเจ้าของที่แท้จริงโดยไม่มีที่สิ้นสุด ในภาวะและความรู้สึกของเจ้าของ email account นี้ นับว่าเป็นการสร้างตราบาปให้ติดตัวเองตลอดไป จนกว่าจะทำลายหรือเอา email account   กลับคืนมาได้ และมีหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อยังไมรู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรจนทุกวันนี้

          สำหรับต่างประเทศ ใน Website ของ Australia Interpol ประชาชนสูญเสียเงินจากการถูกหลอกในลักษณะนี้ รวมกันทั้งประเทศแล้วนับพันล้านเหรียญ

          เหตุการณ์ครั้งนี้บอกตรงๆว่าผมเครียดมาก ช่วงที่กำลังต่อสู้กับโจร โจรที่ไม่เห็นตัว และไม่สามารถทำอะไรมันได้และหาใครช่วยก็ไม่ได้ แม้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเอง ดังนั้นผมจึงอยากให้กรณีของผมเป็นกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งในโลกของInternetและขอแจ้งให้สาธารณะชนคนไทยได้ทราบเพื่อป้องกันการหลอกลวงต้มตุ๋นที่เกิดขึ้น ซึ่งกำลังระบาดอย่างหนัก โดยที่คนไทยยังไม่ค่อยรู้หรือตื่นตัวมากนัก และเมื่อเกิดปัญหาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขได้

          จากประสบการณ์ต่อสู้กับโจร IT จนสามารถเอาชนะในครั้งนี้ ผมจึงยอมอุทิศเวลาของผมเพื่อสร้างเครื่องเตือนใจคนไทยและคนทั้งโลกโดยเปิดเผยวิธีการหลอกลวงของโจรให้ทราบทั่วกันอย่างละเอียด

          9.บทสรุปบทเรียนราคาแพงถึงผู้ที่เป็นเจ้าของ email account เพื่อป้องกันภัยการถูกHacked  password คือ

          1. ไม่ให้ email password  กับผู้ใดเด็ดขาดโดยเฉพาะทาง email  แม้ถูกขู่ว่า account  จะถูกปิดก็ตาม เพราะปกติผู้ให้บริการจะไม่ทำเช่นนั้น

          2. email password  เป็นสิ่งที่สำคัญต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี เหมือนกับการเก็บรักษาเลขบัญชีATM

         3. email address ของผู้ที่เราติดต่อ print หรือเก็บไว้ต่างหากจาก email account  เผื่อผิดพลาดจะได้ติดต่อคนอื่นๆได้แม้เข้าใช้ email  ไม่ได้

          4. หากมีปัญหาใดๆในการใช้ email หน่วยงาน Windows Live ID Technical Support สามารถช่วยท่านได้ โดยให้ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษช่วยเขียนไปแจ้ง หน่วยงานนี้จะตอบปัญหาให้เราเป็นรายบุคคล เจ้าหน้าที่จะตอบกลับมาทันทีภายในหนึ่งวันทำงาน ดูรายละเอียดใน Hotmail-Phishing Protected.

          5. การสมัครเป็นสมาชิกของ email หากทำได้และสะดวก ให้ใช้ของผู้ให้บริการinternet (ISP)ในประเทศ เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น จะสามารถติดต่อยับยั้งยกเลิกหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว โดยอาจโทรศัพท์แจ้งผู้ให้บริการ internet ทราบทันที

          6. การมี email account สำรอง ที่เป็นการให้บริการของผู้ให้บริการอื่นที่มี email contact list เหมือนกัน ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่บรรเทาความเสียหายเบื้องต้นได้

          หวังว่าบทเรียนราคาแพงนี้จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะชนที่เป็นเจ้าของ email account ทุกคน โดยเฉพาะ email account  free ทั้งหลาย เรื่องนี้ถ้าไม่เกิดกับตนเองก็จะไม่รู้สึกอะไร แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้ว เหมือนตกนรกทั้งเป็นและเหี่ยวเฉาไปทีละน้อย ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่และซ้ำเติม

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บทเรียนที่เจ็บปวด … ของผู้ใช้ e-mail อัปเดตล่าสุด 27 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 00:00:00 15,551 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP