x close

MEA พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต


           นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA เปิดเผยว่า MEA ตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ประกอบกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จึงมีการเปิดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยศูนย์ดำรงธรรม การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

           โฆษก MEA กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา MEA ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2541 และในปี 2559 MEA ได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

           ปัจจุบันศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร การไฟฟ้านครหลวง ตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น 1 การไฟฟ้านครหลวง ที่ทำการเพลินจิต แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการให้บริการที่เป็นเลิศของ MEA ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
MEA พร้อมให้บริการข้อมูลฉับไว ผ่านศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้านครหลวง เพลินจิต โพสต์เมื่อ 2 เมษายน 2564 เวลา 12:01:11 4,135 อ่าน
TOP