x close

ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง กรณีกองทุนชราภาพ

         ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
กองทุนชราภาพ ประกันสังคม

         นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็น "ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง ผู้ประกันตนในการปรับปรุงแก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ" เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง ศรีประศาธน์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม
กองทุนชราภาพ ประกันสังคม

         ตามที่ได้มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกันตน ยื่นข้อเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน

         ดังนั้น เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานประกันสังคม จึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของนายจ้าง ผู้ประกันตน ประชาชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น
ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่

         1. เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th

         2. แสดงความคิดเห็นผ่าน QR code

         3. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 นี้
กองทุนชราภาพ ประกันสังคม


         #SSONEWS2021 #ประกันสังคม
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
ประกันสังคม เปิดรับฟังความคิดเห็น 3 ช่องทาง กรณีกองทุนชราภาพ โพสต์เมื่อ 5 เมษายน 2564 เวลา 11:37:15 1,092 อ่าน
TOP