x close

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี รองรับผู้ป่วยโควิด 19

            MEA ร่วมเปิด โรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่ 3 ภายใต้ชื่อ รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี พร้อมระดมกำลังติดตั้งระบบไฟฟ้ารองรับผู้ป่วย COVID-19
MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี

            เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ในฐานะโฆษก MEA และ นายไพฑูรย์ กุหลาบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA พร้อมด้วย พล.ต. นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ในฐานะผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดิน และ ผู้แทนจากหน่วยงาน บมจ.ท่าอากาศยานไทย กระทรวงคมนาคม ผู้แทนจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และผู้แทนจิตอาสาพลังแผ่นดิน ร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามพลังแผ่นดินแห่งที่ 3 ภายใต้ชื่อ รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่คลังสินค้าขาออกที่ 4 ท่าอากาศยานดอนเมือง

            MEA ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้ระดมกำลังให้การสนับสนุนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเร่งด่วนเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าจากจำนวนผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามที่แจ้งความประสงค์ โดยที่ผ่านมา ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในด้านต่าง ๆ เช่น การพาดสายไฟฟ้า การติดตั้งชุดหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้แผงเมนสวิตช์แรงต่ำ พร้อมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี

            ซึ่ง MEA ได้ปรับระบบไฟฟ้าเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสนาม ทั้งในด้านระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบปั๊มน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ และยังได้วางแผนเตรียมการรองรับการจ่ายไฟฟ้าที่อาจมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา ได้ดำเนินการกับโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ เช่น รพ.สนามศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา (เอราวัณ 2) โรงพยาบาลบุษราคัม รพ.สนามพลังแผ่นดิน รพ.สนามสมุทราปราการรวมใจ 5 (WHA) รพ.สนามราชพิพัฒน์ เป็นต้น

            ทั้งนี้ MEA มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ทั้งด้านการออกแบบ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าและให้บริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี

            ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถาม รวมถึงแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้แก่
            Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA
            Line : MEA Connect
            Twitter : @mea_news
            Instagram : meafanclub
            ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130

เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น
และช่วยให้ประชาชนได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆ กัน

MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี


            #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
            Energy for city life, Energize smart living

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
MEA ระดมติดตั้งระบบไฟฟ้า รพ.สนามใต้ร่มพระบารมี รองรับผู้ป่วยโควิด 19 โพสต์เมื่อ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:45:01 2,713 อ่าน
TOP